ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 3 iunie 2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.163/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.164/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții generale pentru proiectele de grant și proiectele strategice pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.224/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.292/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces și participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.335/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 "Tranziția de la școală la viața activă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.510/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.601/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 111 "Calitate în serviciile de ocupare" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.683/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 "Dezvoltarea economiei sociale" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.751/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 "Profesioniști în piața muncii" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.168/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului Contractului de finanțare a proiectelor strategice pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.825/2011 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009
  H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă


Marți, 26 octombrie 2021, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.