ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 3 iunie 2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.117/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.168/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului Contractului de finanțare a proiectelor strategice pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă


Marți, 26 octombrie 2021, 21:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.