HOTĂRÂRE nr.749 din 24 iunie 2009
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.749 din 24 iunie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 465/6 iul. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 526/30 iul. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.635/2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările/programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea
totodata, abrogă:
H.G. nr.922/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările/ programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 526/30 iul. 2009
Modificat: H.G. nr.943/2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea (abrogat prin H.G. nr.966/2011)
- modifică și completează anexa nr. 3; completează anexa nr. 5
  H.G. nr.1.093/2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea (abrogat prin H.G. nr.966/2011)
- modifică art. 5, anexele nr. 1- 5
dispune republicarea
  H.G. nr.631/2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea (abrogat prin H.G. nr.966/2011)
- modifică anexele nr. 2, 3, 4 și 5; completează anexa nr. 1
  H.G. nr.87/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea (abrogat prin H.G. nr.966/2011)
- modifică anexele nr. 2, 3 și 4
Abrogat: H.G. nr.966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați


Miercuri, 16 ianuarie 2019, 08:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.