ORDIN nr.1.444 din 31 iulie 2009
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.444 din 31 iulie 2009
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 547/6 aug. 2009
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.64/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008
  O. nr.464/2008 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008
  O. nr.161/2009 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009
Modifică: H.G. nr.5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogat prin H.G. nr.23/2015)
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pt. sem. II 2009
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.135/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2010


Duminică, 26 septembrie 2021, 19:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.