ORDIN nr.44 din 19 august 2009
pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.44 din 19 august 2009
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 588/24 aug. 2009
Functie activa:
Modifică: O. nr.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (abrogat prin R. nr.5/2018)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.14/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 (abrogat prin R. nr.5/2018)
  O. nr.136/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  R. nr.6/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum și pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 (abrogat prin R. nr.5/2018)
  R. nr.13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  R. nr.17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
  R. nr.3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale (abrogat prin R. nr.5/2018)
  R. nr.11/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Abrogat: R. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.