REGULAMENT nr.18 din 17 septembrie 2009
privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.18 din 17 septembrie 2009
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 630/23 sep. 2009
Functie activa:
Abrogă: N. nr.17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit
- la data de 30 iun. 2010
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.1/2010 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
  R. nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
  R. nr.25/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora

dispune republicarea
  R. nr.10/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
  R. nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora și pentru abrogarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 25/2010 privind raportarea situațiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
  R. nr.10/2012 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
  R. nr.15/2012 pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
  R. nr.16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare (abrogat prin R. nr.1/2018)
Abrogat: R. nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru institutiile de credit
- cu excepția prevederilor Capitolului II —Cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit care se abrogă la data de 30 iunie 2014


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.