HOTĂRÂRE nr.1.347 din 11 noiembrie 2009
privind consolidarea capacității de gestionare a Programului operațional pentru pescuit

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.347 din 11 noiembrie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 789/19 noi. 2009
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.194/2008 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (abrogat prin H.G. nr.545/2010)
- modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (1); abrogă art. 41; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.1.407/2009)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. g) și alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 11; introduce lit. y), z), aa), bb) și cc) la art. 3 alin. (1), alin. (6) la art. 3; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013
- modifică art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (2) lit. b), c), e) și g), art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 partea introductivă, art. 7, art. 16, art. 17 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25 lit. a), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (3) și (4), art. 28 alin. (2), art. 31 alin. (1) și (3); introduce lit. i) și j) la art. 2 alin. (2), art. 71, alin. (2) la art. 11, alin. (3) la art. 13, lit. j) și k) la art. 25; abrogă art. 6, art. 8 lit. d), art. 21, art. 25 lit. e)


Duminică, 02 octombrie 2022, 21:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.