ORDIN nr.3.420 din 21 decembrie 2009
al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.420 din 21 decembrie 2009
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 906/23 dec. 2009
Functie activa:
Modifică: O. nr.2.216/2006 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) și art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.4.120/2015)
  O. nr.2.226/2006 al ministrului finanțelor publice privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (abrogat prin O. nr.2.634/2015)
  O. nr.500/2007 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri (abrogat prin O. nr.4.121/2015)
  O. nr.2.067/2007 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (abrogat prin O. nr.2.389/2011)


Vineri, 13 decembrie 2019, 18:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.