HOTĂRÂRE nr.371 din 14 aprilie 2010
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.371 din 14 aprilie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 278/28 apr. 2010
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)
- modifică art. 5 alin. (6) lit. b), art. 5 alin. (7) la data de 28 apr. 2010, la data de 1 dec. 2010 și la data de 1 iun. 2015, art. 5 alin. (9) la data de 1 iun. 2010 și la data de 1 iun. 2015, art. 5 alin. (10), art. 5 alin. (14) la data de 1 iun. 2015, art. 7, art. 12, anexa nr. 5 la data de 1 iun. 2010; introduce alin. (5) la art. 3; abrogă art. 10 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, cuvântul "preparat" sau "preparate" în înțelesul art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 dec. 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, în versiunea acestuia din 30 decembrie 2006, cu cuvântul "amestec", respectiv "amestecuri"
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.278/2013 privind emisiile industriale
- la 1 dec. 2013


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.