ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.68 din 30 iunie 2010
privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.256/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"


Vineri, 20 mai 2022, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.