HOTĂRÂRE nr.725 din 21 iulie 2010
privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.725 din 21 iulie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 548/4 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
  O.U.G. nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
art. 2, art. 4 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Modifică: H.G. nr.1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole
- modifică art. 10 alin. (2)
  H.G. nr.1.433/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava
- modifică art. 1 alin. (1)
  H.G. nr.545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
- modifică art. 5 alin. (1), art. 7 pct. F lit. h), anexa nr. 1; înlocuiește anexa nr. 4
Trimitere la: L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- modifică art. 23, anexa nr. 2; introduce art. 61 și anexa nr. 31; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.777/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.822/2011 pentru majorarea numărului de posturi al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- majorează nr. de posturi; înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.1.295/2011 pentru modificarea anexelor nr. 4 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- înlocuiește anexele nr. 4 și 5
  H.G. nr.250/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (2), art. 16, anexele nr. 2 și 4; abrogă anexa nr. 3; înlocuiește anexa nr. 1, modifică art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.558/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate in subordinea acestuia
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.038/2012 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate fn subordinea acestuia și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 12 alin. (2), art. 17 alin. (4), anexa nr. 2; introduce alin. (61) la art. 17;
  H.G. nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 lit. f), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), anexa nr. 2, anexa nr. 4; introduce lit. z) la art. 3, alin. (10) la art. 7; abrogă art. 1 alin. (5) lit. i), anexa nr. 5; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale (abrogat prin H.G. nr.26/2015)
- modifică anexa nr. 2; abrogă anexa nr. 31
  H.G. nr.584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 16; înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.275/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.305/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- modifică art. 16 alin. (1), anexa nr. 2, anexa nr. 4; introduce art. 31; înlocuiește anexa nr. 1
  O.U.G. nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- modifică art. 2 alin. (1) lit. g), art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 4; introduce alin. (2) și (3) la art. 8
  H.G. nr.528/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- introduce art. 3 2
Abrogat: H.G. nr.1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale


Duminică, 05 decembrie 2021, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.