HOTĂRÂRE nr.791 din 2 august 2010
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.791 din 2 august 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 542/3 aug. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 599/24 aug. 2010
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul I cu pct. 1-41, titlul II pct. 115, pct. 45, pct. 70, pct. 1001 și pct. 1002, titlul III pct. 1441 primul paragraf, pct. 1442, pct. 1461, pct. 176 primul paragraf, pct. 193, pct. 194 lit. a) și b), pct. 196, pct. 197, pct. 203, pct. 205-209 și pct. 210, titlul V pct. 91 și pct. 96 lit. a)-d), titlul IX pct. 35, pct. 38, pct. 39, pct. 40, pct. 42, pct. 45, pct. 46, pct. 47, pct. 48, pct. 49, pct. 50 alin. (1) și (2), pct. 51; introduce pct. 118, lit. h) la pct. 23, pct. 931 și pct. 932 la titlul II, o nouă liniuță, după a treia liniuță, la pct. 3, pct. 233, pct. 241pct. 361, pct. 421, pct. 422, o nouă liniuță, după a șaptea liniuță, la pct. 68 lit. a), lit. c1) la pct. 68, lit. l1) la pct. 68, lit. i) la pct. 70, pct. 1091, o nouă liniuță, după a treia liniuță, la pct. 111 lit. b), pct. 1111, pct. 1445, pct. 1711, pct. 1812, pct. 1881, pct. 1931, pct. 2091, pct. 212 și 213 la titlul III, alin. (71) la pct. 3 al titlului VI, pct. 501, pct. 511, pct. 721, pct. 1191, pct. 1291 și anexa nr. 2 la titlul IX; abrogă pct. 22, pct. 713, pct. 100 și pct. 1003 de la titlul II, pct. 25, pct. 82 prima liniuță, pct. 1402 și pct. 189 de la titlul III, titlul IV cu pct. 1-17, pct. 97, pct. 98, pct. 912, pct. 914 și pct. 11 de la titlul V, pct. 36, pct. 37, pct. 41 și pct. 43 de la titlul IX
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  O.U.G. nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 599/24 aug. 2010
Modificat: O.U.G. nr.82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
- abrogă anexa nr. 2


Marți, 07 decembrie 2021, 05:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.