ORDIN nr.M.94 din 2 august 2010
al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind folosirea de către personalul armatei și alți beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naționale, destinat cazării, refacerii capacității de muncă și activităților recreative și sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.M.94 din 2 august 2010
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 562/10 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
art. 16 lit. o)
  L. nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
art. 22, art. 26
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 108, art. 135
  L. nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
art. 33 alin. (1), art. 41
  L. nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
art. 24
  O.U.G. nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
art. 81 alin. (2), art. 85 alin. (1) lit. d)
Functie activa:
Modifică: O. nr.M.128/2008 al ministrului apărării pentru aprobarea Instrucțiunilor privind folosirea de către personalul armatei și alți beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacității de muncă și activităților recreative și sportive (abrogat prin O. nr.M.120/2015)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.M.120/2015 al ministrului apărării naționale pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale
odata cu:
O. nr.M.128/2008 al ministrului apărării pentru aprobarea Instrucțiunilor privind folosirea de către personalul armatei și alți beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacității de muncă și activităților recreative și sportive


Vineri, 19 aprilie 2019, 10:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.