HOTĂRÂRE nr.3 din 12 iunie 2010
pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.3 din 12 iunie 2010
Emitent: Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Hotărâre privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență
Publicare: M.Of. nr. 591/20 aug. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
art. 46
Functie activa:
Modifică: H. nr.3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
- modifică titlul
dispune republicarea
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
  L. nr.254/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
  O.U.G. nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
  L. nr.84/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului


Miercuri, 18 mai 2022, 22:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.