ORDIN nr.4.630 din 11 august 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.630 din 11 august 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 595/23 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
art. 19 și art. 20
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
art. 29 alin. (3)
  H.G. nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.628/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
totodata, abrogă:
O. nr.4.644/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
O. nr.4.936/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
O. nr.5.484/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
O. nr.5.538/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
O. nr.4.666/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
O. nr.5.394/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
  O. nr.5.356/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării privind programele de studii universitare de masterat înființate prin hotărâri ale senatelor instituțiilor de învățământ superior în baza Legii învățământului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.5.239/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)


Miercuri, 29 iunie 2022, 21:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.