ORDIN nr.1.112 din 13 august 2010
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.112 din 13 august 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Publicare: M.Of. nr. 596/23 aug. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogat prin H.G. nr.23/2015)
art. 31
  O.U.G. nr.18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.U.G. nr.5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
art. 12
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogat prin H.G. nr.23/2015)
  O.U.G. nr.18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  L. nr.187/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.U.G. nr.5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  L. nr.154/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.959/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 06:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.