ORDIN nr.M.101 din 23 august 2010
al ministrului apărării naționale privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.M.101 din 23 august 2010
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Publicare: M.Of. nr. 606/26 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
  H.G. nr.735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
  H.G. nr.735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.M.112/2010 al ministrului apărării naționale pentru completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Abrogat: O. nr.M.17/2011 al ministrului apărării naționale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor


Marți, 24 mai 2022, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.