HOTĂRÂRE nr.811 din 4 august 2010
privind controlul statului portului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.811 din 4 august 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011
Publicare: M.Of. nr. 617/1 sep. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 146/19 mar. 2013
Temei legal:
  L. nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
art. 2
Functie activa:
Abrogă: O. nr.256/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind standardele internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin (controlul statului portului)
- la data de 1 ian. 2011
Modifică: H.G. nr.876/2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale
- abrogă art. 3 lit p) și s) la data de 1 ian. 2011
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 146/19 mar. 2013
Modificat: H.G. nr.823/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
- modifică art. 3 alin. (3), art. 14 alin. (5), art. 18 alin. (4), art. 19 alin. (7), anexa nr. 1, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 10; introduce pct. 41, lit. i)-k) la pct. 7 al art. 2, pct. 71 la art. 2, alin. (5) la art. 3, alin. (3)-(5) la art. 17, art. 181, alin. (21) la art. 19, art. 33; abrogă art. 2 pct. 7 lit. g)
  H.G. nr.651/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
- modifică art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1) si art. 31; introduce pct. 141, 142 si 211 la art. 2, art. 141 si anexa nr. 15; abrogă art. 15 alin. (3)


Marți, 16 august 2022, 03:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.