LEGE nr.176 din 1 septembrie 2010
privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.458/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (1) pct. 31
  D.C.C. nr.479/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi
  D.C.C. nr.1.606/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3) și art. 34 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.662/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 11
  D.C.C. nr.663/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 6 lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2), art. 13-19 și ale art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3), art. 6 lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2), art. 13-19 și ale art. 20-26
  D.C.C. nr.789/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 34
  D.C.C. nr.1.043/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și'completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (1) pct. 37
  D.C.C. nr.1.042/2012 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.29/2013 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 11 alin. (2) și art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.203/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e),f) și g), art. 7 alin. (2), art. 10 lit.f), art. 11, art. 12, art. 20-25 și art. 33 pet. 1, 3 și 16 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e),f) și g), art. 7 alin. (2), art. 10 lit.f), art. 11, art. 12, art. 20-25 și art. 33 pet. 1, 3 și 16
  D.C.C. nr.204/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea si completarea altor acte normative, în ansamblul său, sî a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 1O, art. 12 alin. (1) și (2), art. 13-19 și art. 20-26 din Legea nr. 176/2010
  D.C.C. nr.207/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  D.C.C. nr.208/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale art. 13 si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2)
  D.C.C. nr.210/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2), art. 13-19 și art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 13-19, art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2), art. 20-26
  D.C.C. nr.205/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ale art. 13 și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și ale art. 215 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2)
  D.C.C. nr.311/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 8-12 și art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 1 alin. (3), art. 8-12 și art. 20-26
  D.C.C. nr.316/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ansamblul său, și a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2) și art. 20-26 din Legea nr. 176/2010
- art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2) și art. 20- 26 și a legii în ansamblul său
  D.C.C. nr.401/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a dispozițiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum și, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) si (4), art. 13-19 si art. 20-26 din Legea nr. 176/2010
- în ansamblul său, precum și, în special, art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) și (4) și art. 20—26
  D.C.C. nr.483/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 lit. e) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 lit. e) și art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.481/2013 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 și art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 și art. 25
  D.C.C. nr.498/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea In exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 21
  D.C.C. nr.515/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.555/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.39/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 și art. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 34 și art. 37
  D.C.C. nr.69/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.309/2014 DECIZIA nr. 309 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art! 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20-26 și ale art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (l) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20-26 și ale art. 34
  D.C.C. nr.310/2014 DECIZIA nr. 310 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice; pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale art. 13 și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) și alin. (2)
  D.C.C. nr.391/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 25 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.418/2014 DECIZIA nr. 418 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.495/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 31, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10-26 și art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și ale art. 88 și art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 1 alin. (1) pct. 31, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10-12 și art. 34 în părțile referitoare la evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și art. 20-26; - art. 1 alin. (1) pct. 31, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10-12 și art. 34, în părțile referitoare la evaluarea averii și a declarațiilor de avere, precum și a prevederilor art. 13 -19
  D.C.C. nr.604/2014 DECIZIA nr. 604 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 lit. d), f) și g) și ale art. 13-17 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, precum și ale art. 101-104 și ale art. 18 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
- art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 lit. d), f) și g) și ale art. 13-17
  D.C.C. nr.638/2014 DECIZIA nr. 638 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 și art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 și art. 25
  D.C.C. nr.72/2015 DECIZIA nr. 72 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8, 10, l2, 15, 17, 21, 22 și 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 8, 10, l2, 15, 17, 21, 22 și 25
  D.C.C. nr.93/2015 DECIZIA nr. 93 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) și g) și art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 25
  D.C.C. nr.153/2015 DECIZIA nr. 153 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10, art. 11, art. 20, art. 21 și art. 22 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 10, art. 11, art. 20, art. 21 și art. 22
  D.C.C. nr.167/2015 DECIZIA nr. 167 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34, art. 35 și art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 87 și art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2) teza întâi , art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.299/2015 DECIZIA nr. 299 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ansamblul său, și, în special, ale art. 8 alin. (1) și (2) și art. 11 alin. (1) din aceeași lege
  D.C.C. nr.347/2015 DECIZIA nr. 347 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) și art. 91 din Legea nr. 161/2(303 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25
  D.C.C. nr.385/2015 DECIZIA nr. 385 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1)pct. 34 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  D.C.C. nr.437/2015 DECIZIA nr. 437 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.449/2015 DECIZIA nr. 449 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 și art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.550/2015 DECIZIA nr. 550 din 16 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) și art. 91 alin. (1), (3)-(6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 alin. (2)-(4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2)-(4)
  D.C.C. nr.566/2015 DECIZIA nr. 566 din 15 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum și, în special, a art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2) și art. 20-26 din Legea nr. 176/2010
- art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2) și art.20-26
  D.C.C. nr.680/2015 DECIZIA nr. 680 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) pct. 34 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 1 alin. (1) pct. 34 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.801/2015 DECIZIA nr. 801 din 18 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 10 lit. h)
  D.C.C. nr.804/2015 DECIZIA nr. 804 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. e) și f), art. 12 alin. (1) și (2) și art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 10 lit. e) și f), art. 12 alin. (1) și (2) și art. 21
  D.C.C. nr.856/2015 DECIZIA nr. 856 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (3) și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 26 alin. (3), art. 25 alin. (3)
  D.C.C. nr.132/2016 DECIZIA nr. 132 din 10 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 29 alin. (3)
  D.C.C. nr.175/2016 DECIZIA nr. 175 din 29 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3), (4) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 15 alin. (2) lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. i)
  D.C.C. nr.376/2016 DECIZIA nr. 376 din 7 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 29 alin. (3)
  D.C.C. nr.428/2016 DECIZIA nr. 428 din 21 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 10 lit. h)
  D.C.C. nr.477/2016 DECIZIA nr. 477 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) sub aspectul sintagmei "la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice" din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.562/2016 DECIZIA nr. 562 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua și alin. (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 25 alin. (2) teza a doua și alin. (3) și art. 26 alin. (1) lit. i)
  D.C.C. nr.596/2016 DECIZIA nr. 596 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10, art. 101-104, art. 15-18 și art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și control și a funcționarilor publici, precum și ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 18
  D.C.C. nr.664/2016 DECIZIA nr. 664 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.141/2017 DECIZIA nr. 141 din 14 martie 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 29 alin.(3)
  D.C.C. nr.173/2017 DECIZIA nr. 173 din 21 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.291/2017 DECIZIA nr. 291 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.339/2017 DECIZIA nr. 339 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (3) și (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin.(2)
  D.C.C. nr.396/2017 DECIZIA nr. 396 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) și (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.69/2018 DECIZIA nr. 69 din 22 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și art. 25 alin. (2) și (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, precum și ale art. 87 alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 8 alin. (1) și art. 25 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.374/2018 DECIZIA nr. 374 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) și (3), precum și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 22 alin. (2) și (3), precum și art. 23 alin. (1)
  D.C.C. nr.466/2018 DECIZIA nr. 466 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.609/2018 DECIZIA nr. 609 din 2 octombrie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 8 alin. (1) teza a doua (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.663/2018 DECIZIA nr. 663 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.100/2019 DECIZIA nr. 100 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice; pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.285/2019 DECIZIA nr. 285 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 alin. (2) și (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2) și (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.333/2019 DECIZIA nr. 333 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, art. 25 și ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 8, art. 25 și art. 34 alin. (1), în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.388/2019 DECIZIA nr. 388 din 4 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici și ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 18, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.438/2019 DECIZIA nr. 438 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- art. 23 , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.613/2019 DECIZIA nr. 613 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- art. 25 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată)


Sâmbătă, 21 mai 2022, 09:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.