ORDIN nr.5.106 din 1 septembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obținerii gradației de merit pentru personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.106 din 1 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 644/15 sep. 2010
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.5.486/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar


Duminică, 19 mai 2019, 19:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.