ORDIN nr.95/153/1998/3241 din 2010
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.95 din 21 aprilie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Numar/data: Ordin nr.153 din 6 iulie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.1998 din 16 iulie 2010
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Numar/data: Ordin nr.3241 din 22 aprilie 2010
Emitent: Institutul Național de Statistică
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 650/20 sep. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
art. 7 alin. (5) lit. a)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
  H.G. nr.1.632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014
art. 3
  H.G. nr.25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
art. 7 alin. (5)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.344/2007 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011
totodata, abrogă:
O. nr.431/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor nr. 344/239/742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011
Trimitere la: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice
  L. nr.183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică
  O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
  O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol
  L. nr.98/2009 Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
  H.G. nr.1.632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014


Marți, 16 august 2022, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.