HOTĂRÂRE nr.112 din 2 septembrie 2010
pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și financiară, constând în garanții acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-09-II/0)

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.112 din 2 septembrie 2010
Emitent: Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 650/20 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
  H.G. nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
Functie activa:
Abrogă: H. nr.104/2009 pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și financiară, constând în garanții acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)
  H. nr.14/2010 privind modificarea și completarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și financiară, constând în garanții acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)
Trimitere la: L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (abrogata prin O.U.G. nr.77/2014)
  L. nr.137/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (abrogata prin O.U.G. nr.77/2014)
  H.G. nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
  O. nr.175/2007 al președintelui Consiliului Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat


Duminică, 31 mai 2020, 23:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.