ORDIN nr.207 din 15 septembrie 2010
al ministrului administrației și internelor privind aprobarea diferenței la cifra anuală de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.207 din 15 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 660/24 sep. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
art. 6 alin. (1) lit. f)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
art. 2
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici
  O. nr.111/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program


Vineri, 28 ianuarie 2022, 07:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.