ORDIN nr.2.520 din 27 septembrie 2010
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.520 din 27 septembrie 2010
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Publicare: M.Of. nr. 670/1 oct. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
art. 3
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 83, art. 228 alin. (21)
  H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.520/2013)
art. 12 alin. (3)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  O. nr.858/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.568/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii


Marți, 10 decembrie 2019, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.