HOTĂRÂRE nr.937 din 1 septembrie 2010
privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.937 din 1 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 690/14 oct. 2010
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase
totodata, abrogă:
H.G. nr.597/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003
Trimitere la: O. nr.14/2000 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică (abrogat prin O. nr.752/2018)
  O. nr.944/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante (abrogat prin O. nr.1.096/2021)
  O.G. nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale (abrogata prin L. nr.43/2014)
  O. nr.143/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Instrucțiunilor privind adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale (abrogat prin O. nr.94/2019)
  H.G. nr.1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
  O. nr.421/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanțelor active și ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc și frazelor-tip pentru măsurile de siguranță specifice produselor de protecție a plantelor
  H.G. nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (abrogat prin H.G. nr.539/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.539/2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase


Marți, 26 octombrie 2021, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.