ORDIN nr.5.239 din 20 septembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.239 din 20 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 694/18 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
art. 19 și 20
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
art. 29 alin. (3)
  H.G. nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  O. nr.4.630/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)
Functie activa:
Modifică: O. nr.4.630/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)


Miercuri, 29 iunie 2022, 22:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.