ORDIN nr.212 din 23 septembrie 2010
al ministrului administrației și internelor privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.212 din 23 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 698/19 oct. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale privind aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008-2011
  L. nr.141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
art. 66
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
  L. nr.141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.37/2012 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen


Marți, 02 martie 2021, 05:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.