ORDIN nr.230 din 8 octombrie 2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.230 din 8 octombrie 2010
Emitent: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Publicare: M.Of. nr. 703/21 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) și (2), art. 76, art. 126 alin. (5), art. 133 alin. (1)
  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
art. 37
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.373/2008 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de manager economic și a celorlalte posturi vacante de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.86/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcționari publici din cadrul Ministerului Public și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public


Marți, 16 august 2022, 10:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.