ORDIN nr.2.568 din 19 octombrie 2010
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.568 din 19 octombrie 2010
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 704/21 oct. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
art. 3
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 83, art. 228 alin. (21)
  H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.520/2013)
art. 12 alin. (3)
Functie activa:
Modifică: O. nr.2.520/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii


Joi, 12 decembrie 2019, 05:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.