REGULAMENT nr.24 din 18 octombrie 2010
privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.24 din 18 octombrie 2010
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 706/22 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 65
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
art. 48
Functie activa:
Abrogă: C. nr.10/1991 privind obligatiile agentilor economici și bancilor comerciale de asigurare a resurselor valutare necesare importurilor
  C. nr.31/1993 privind interzicerea acordarii de credite in lei ca garantii in valuta
  N. nr.7/1998 privind evidențierea în contabilitatea băncilor a creditelor și dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, precum și a bunurilor mobile și imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor
  C. nr.2/2000 privind modificarea unor prevederi referitoare la evaluarea elementelor de activ și de pasiv exprimate în devize
  C. nr.3/2000 privind înregistrarea în contabilitatea băncilor a operațiunilor de leasing
  C. nr.10/2000 privind reflectarea unor operațiuni în contabilitate și întocmirea unor situații financiar-contabile de către bănci
  O. nr.6/2004 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit


Duminică, 03 iulie 2022, 18:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.