ORDIN nr.5.385 din 6 octombrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare și de director general la Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.385 din 6 octombrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 714/26 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 141 lit. p)
  L. nr.334/2002 LEGEA bibliotecilor
art. 57
  L. nr.53/2003 Codul muncii
art. 30 și art. 31
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
art. 21 alin. (6)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.205/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ
  L. nr.334/2002 LEGEA bibliotecilor
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O. nr.2.338/2004 al ministrului culturii și cultelor și al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar
  O. nr.4.626/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 03:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.