HOTĂRÂRE nr.1.037 din 13 octombrie 2010
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.037 din 13 octombrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 728/2 noi. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art. 54 lit. a)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  O. nr.14/2000 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică (abrogat prin O. nr.752/2018)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  H.G. nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (abrogata prin O.U.G. nr.34/2014)
  L. nr.159/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O. nr.944/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante (abrogat prin O. nr.1.096/2021)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
  L. nr.101/2006 LEGEA serviciului de salubrizare a localităților
  L. nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  O. nr.556/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31 decembrie 2006
  H.G. nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase (abrogat prin H.G. nr.539/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice


Vineri, 17 septembrie 2021, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.