ORDIN nr.5.616 din 11 noiembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.616 din 11 noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 760/15 noi. 2010
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 9, art. 15, art. 68, art. 127, art. 128, art. 141
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 4, art. 5, art. 7, art. 9-16, art. 18, art. 43-45, art. 126- 128
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.4.660/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010
  O. nr.4.860/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010


Miercuri, 29 iunie 2022, 21:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.