LEGE nr.82 din 13 iunie 2012
privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.82 din 13 iunie 2012 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 10/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 12 alin. (3) și art. 16 alin. (3)-(8), care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a prevederilor art. 21 alin. (1) lit. a) și e) care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Observatii:Notă: v. La intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 2 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea cuprinsul prevăzut la art. 26 din prezenta lege. La intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, sintagma "soluția de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare" din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma "soluția de clasare sau renunțare la urmărire penală", iar sintagma "hotărâre de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal" din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma "hotărâre de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânare a aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal".
Publicare: M.Of. nr. 406/18 iun. 2012
Republicare: M.Of. nr. 211/25 mar. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- modifică art. 5 alin. (1) și (6); introduce alin. (6) la art. 8
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.419/2012 pentru promulgarea Legii privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Modificată: L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 18
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 211/25 mar. 2014
Suspendată: D.C.C. nr.440/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale art. 152 din Codul de procedură penală
- admite excepția de neconstituționalitate și suspendă dispozițiile legii pentru 45 zile(termenul se împlinește la 19 oct. 2014)după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.440/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale art. 152 din Codul de procedură penală


Marți, 30 noiembrie 2021, 21:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.