Ordonanță nr.25 din 26 august 2014
privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.25 din 26 august 2014
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.14/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 555/2014
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.
Observatii:în cuprinsul actelor normative și tratatelor în vigoare, prin sintagmele "permis de muncă" și "autorizație de muncă" se înțelege "aviz de angajare" sau "aviz de detașare", după caz.
Publicare: M.Of. nr. 640/30 aug. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 660/8 sep. 2014
  M.Of. nr. 846/20 noi. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
  L. nr.134/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
Modifică: O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 lit. e), f), k), s), u), v) și y), art. 6 alin. (1) lit. e) și g), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (4), art. 9, art. 10 alin. (1) și (3), art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit. c), art. 165 alin. (1), (2), (7) și (8), art. 23 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (1) lit. a), b), d) și d1), art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (2) lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (4), art. 30 alin. (3) lit. b), art. 30 alin. (10), art. 33 alin. (4) și (41), art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (3) și (4), art. 40 alin. (2) lit. f) și i), art. 41, art. 42, art. 44, art. 441, art. 46 alin. (16) lit. c), art. 47 lit. a), art. 50 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (2), art. 53, art. 54, art. 56, art. 58 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. (2) și (3), art. 62 alin. (3) lit. c), art. 65, art. 66 alin. (1), art. 69 alin. (1) lit. h), art. 69 alin. (3), art. 70 alin. (3) lit. c), art. 70 alin. (5), art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 71 alin. (1) lit. b) și f), art. 77 alin. (1) lit. d), art. 78 lit. a), cap. V cu art. 81 - 1066, art. 107, art. 1171 alin. (1), art. 121, art. 122 alin. (1) lit. b), art. 128 alin. (1), art. 130, art. 131 alin. (1) lit. e), art. 134 pct. 3, art. 135 lit. c), art. 144 alin. (1) - (5), art. 145, art. 147; introduce lit. u1), v1) și v2) la art. 2, alin. (3) la art. 12, alin. (5) la art. 13, alin. (11) la art. 27, alin. (3) la art. 27, lit. h) și i) la art. 27 alin. (2), art. 291, alin. (21) și alin. (4) la art. 36, lit. m) la art. 40 alin. (2), alin. (5) la art. 50, art. 561, alin. (21) la art. 58, pct. (v) la art. 77 alin. (3) lit. a1), lit. a2) la art. 77 alin. (3), alin. (5) la art. 77, art. 801, art. 1291, lit. e) și f) la art. 143 alin. (1), mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 152; abrogă art. 5 alin. (1) lit. a), art. 60 alin. (2), art. 61,art. 69 alin. (2), art. 75,art. 134 pct. 16, art. 150; - De la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen modifică art. 6 alin. (3), art. 11, art. 27, art. 29, art. 30, art. 33 alin. (41); introduce alin. (21) la art. 1063; abrogă art. 291
  L. nr.157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică pct. 3, 8, 11, 12, 18 și 35; introduce pct. 21, 111
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 660/8 sep. 2014
  M.Of. nr. 846/20 noi. 2014
Aprobată: L. nr.14/2016 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Modificată: O.G. nr.25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 2 alin. (1) lit. b), d), g) și j), art. 3 alin. (2) lit. i), art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. a), art. 12 alin. (1) și (4), cap. III cu art. 20 - art. 275, art. 31 lit. c), art. 34 alin. (1), art. 35 lit. a), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1), art. 40 alin. (4); introduce lit. q) - v) la art. 2 alin. (1), alin. (3) - (6) la art. 2, lit. m) la art. 3 alin. (2), alin. (4) - (6) la art. 3, alin. (3) la art. 11, art. 121, art. 171, alin. (2) la art. 19, alin. (21) și (22) la art. 28, lit.d) și e) la art. 35, alin. (3) la art. 36, alin. (4) la art. 37, după art. 44 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene
  O.G. nr.26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind uneie măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 9
  O.U.G. nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
- modifică art. 4 alin. (2) lit. d)
  L. nr.247 /2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (2) lit. c), art. 4 alin. (2) lit. d), art. 7 alin. (2) lit. c), art. 8 alin. (1) lit. c) si d), art. 9 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (3), art. 13 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (2) lit. c), art. 21 alin. (2) lit. f) , art. 29, art. 30, art. 38 alin. (1) lit. b); introduce lit. f1) la art. 2 alin. (1), lit. n) la art. 3 alin. (2), sectiunea a 41-a la titlul I cap. I cu art. 122 si 123, lit. d) la art. 14 alin. (2), lit. f) si g) la art. 35; abrogă art. 8 alin. (4), art. 14 alin. (3)
  L. nr.200/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
- introduce lit. e) la art. 44 alin. (3)
  L. nr.151/2021 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul protectiei mediului si al regimului străinilor
- respinge O.U.G. nr. 75/2018


Duminică, 28 noiembrie 2021, 10:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.