ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.15 din 7 martie 2018
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.15 din 7 martie 2018
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 13.03.2018
Publicare: M.Of. nr. 225/13 mar. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat
- modifică art. 261 și art. 27 alin. (1)
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică art. 50 alin. (5), (6) și (8) și art. 53 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 53
  O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- la data de 15 iunie 2018 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 21 și art. 23 alin. (2)
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 29, art. 30 și art. 31


Vineri, 24 mai 2019, 16:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.