ORDIN nr.2.572 din 31 august 2009
al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 608/3 sep. 2009

În baza prevederilor art. 5 și ale art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 82 alin. (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.142 din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 2. - Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile măsurile de simplificare constând în taxarea inversă, prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute și definite la art. 2 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.996/2008, cu completările ulterioare".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 31 august 2009.
Nr. 2.572.


Marți, 19 octombrie 2021, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.