DECRET nr.233 din 7 iulie 1978
pentru modificarea Decretului nr.1037/1968 privind organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor
Textul actului publicat în B.Of. nr. 53/7 iul. 1978

DECRET NR. 233 din 7 iulie 1978 pentru modificarea Decretului nr.1037/1968 privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor, devenit Legea nr. 50/1968, cu modificarile ulterioare

EMITENT: Consiliul de Stat

aparut in Buletinul Oficial nr. 53 din 7 iulie 1978
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Decretul nr.1037/1968 privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor, devenit Legea nr. 50/1968, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va urmatorul cuprins:
"Art. 1 - Pregatirea ofiterilor necesari armatei se relizeaza in scoli militare de ofiteri activi, cursuri pentru pregatirea de ofiteri activi, scoli militare de ofiteri de rezerva si in Academia militara, la cursuri cu frecventa.
Scolile militare de ofiteri activi sint institutii militare de invatamint cu nivel de pregatire echivalent cu acela al institutiilor civile de invatamint cu durata similara.
Scolile militare care pregatesc ofiteri activi si cele care pregatesc ofiteri de rezerva sint prevazute in anexa nr. 1*.
Cursurile pentru pregatirea de ofiteri activi se infiinteaza si se organizeaza, potrivit nevoilor, prin ordinul ministrului apararii nationale.
Pregatirea ofiterilor de rezerva in specialitatile pentru care nu se pot organiza scoli militare de ofiteri de rezerva se face pe linga scoli militare de ofiteri activi sau pe linga alte unitati stabilite de ministrul apararii nationale.
Academia militara este institutie de invatamint superior care pregateste ofiteri cu studii militare superioare si ofiteri ingineri si subingineri, in facultatile (sectiile) si specialitatile prevazute in anexa nr. 2*".

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2 - Durata invatamintului in scolile militare de ofiteri activi este de 3 ani. Pentru specialitatea navigant-pilot militar durata invatamintului este, incepind cu seria 1977-1981, de 4 ani.
Durata cursurilor pentru pregatirea de ofiteri activi se stabileste de ministrul apararii nationale.
La scolile militare de ofiteri de rezerva durata invatamintului este cea prevazuta in normele legale in vigoare pentru reglementarea indeplinirii serviciului militar.
In Academia militara durata invatamintului este de 2 ani la facultatile (sectiile) de comanda si stat major, politica militara si de servicii, de 5 ani la facultatile tehnice pentru ingineri si 3 ani pentru subingineri."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3 - Admiterea in scolile militare de ofiteri activi, in Academia militara si la cursurile pentru pregatirea de ofiteri activi se face prin concurs.
La concursul de admitere in scolile militare de ofiteri activi si la cursurile pentru pregatirea de ofiteri activi se pot prezenta absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat ori absolventi, cu diploma, ai unei scoli echivalente cu liceul.
La concursul de admitere in facultatile (sectiile) de comanda si stat major, politica militara si de servicii din Academia militara se pot prezenta ofiteri avind stagiul in functii si studiile militare ce se vor stabili de Ministerul Apararii Nationale, iar pentru facultatile tehnice se pot prezenta tineri cu sau fara serviciul militar indeplinit, ofiteri, maistri militari si subofiteri.
Candidatii la concursul de admitere in Academia militara trebuie sa posede diploma de bacalaureat sau o alta diploma echivalenta. In scolile militare de ofiteri de rezerva pot fi admisi absolventi ai institutiilor de invatamint superior."
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - Dupa promovarea ultimului an de studii, elevii scolilor militare de ofiteri activi sustin examenul de absolvire; celor care promoveaza acest examen li se acorda diploma de absolvire cu indicarea specialitatii in care au fost pregatiti. Absolventilor din specialitatea navigant-pilot li se acorda si brevet de pilot.
Cursurile organizate pentru pregatirea de ofiteri activi se incheie prin examen de absolvire; cei care promoveaza acest examen primesc diploma de absolvire.
Ofiterii proveniti din absolventii cursurilor pentru pregatirea de ofiteri activi pot sustine examenele de diferenta pentru absolvirea scolilor militare de ofiteri activi, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
Absolventii Academiei militare sustin examenul de diploma. Celor care promoveaza acest examen li se acorda diploma de licenta sau de inginer (subinginer), cu indicarea specialitatii pe care au urmat-o.
Absolventii scolilor militare de ofiteri activi si de rezerva, ai cursurilor organizate pentru pregatirea de ofiteri activi, precum si elevii Academiei militare proveniti din tineri cu sau fara stagiul militar indeplinit, din maistri militari si subofiteri, primesc grade de ofiteri in conditiile prevazute de Statutul corpului ofiterilor."
5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 - Academia militara organizeaza invatamintul postuniversitar si confera titlurile stiintifice de doctor si doctor-docent in stiinte, cu respectarea normelor legale in vigoare.
Specialitatile in care se organizeaza invatamintul postuniversitar si ramurile de stiinta in care se organizeaza doctoratul de catre Academia militara sint cele prevazute in anexele nr. 3* si 4*.
Specialitatile pentru fiecare ramura de stiinta in care se organizeaza doctoratul se stabilesc de Ministerul Educatiei si Invatamintului impreuna cu Ministerul Apararii Nationale.
Conducatorii stiintifici de specialitate care vor indruma pregatirea doctoranzilor se numesc de Ministerul Educatiei si Invatamintului, la propunerea Ministerului Apararii Nationale.
La doctorat pot fi admisi numai absolventi ai Academiei militare sau ai unor institutii de invatamint superior de nivel corespunzator.
Admiterea la doctorat, pregatirea doctoranzilor, sustinerea tezei de doctorat , obtinerea titlului de doctor si conferirea titlului de doctor-docent se vor face potrivit reglementarilor in vigoare."
6. Articolul 6 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Diplomele care atesta absolvirea institutiilor militare de invatamint, precum si titlurile stiintifice obtinute, dau dreptul titularilor si la incadrarea in organizatiile socialiste, in functii civile pentru care normele legale in vigoare prevad studii de acelasi nivel, in specialitatile ce vor fi stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apararii Nationale de comun acord cu Ministerul Educatiei si Invatamintului, cu avizul Ministerului Muncii. La incadrarea in functii civile se va lua in considerare ca vechime in specialitate si stagiul efectuat in functii militare, pe baza adeverintelor ce se vor elibera de catre centrele militare, conform echivalarilor ce se vor face de Ministerul Apararii Nationale, cu avizul Ministerului Muncii."
7. La articolul 6 se introduce alineatul 4 cu urmatorul cuprins:
"Diplomele (certificatele) care atesta absolvirea scolilor militare superioare de ofiteri cu durata de 4 ani, precum si a scolilor militare de ofiteri cu durata de 2 ani ai caror absolventi au efectuat si un curs (scoala) de perfectionare sau de specializare cu durata de minimum un an, confera titularilor, la incadrarea in functii civile, aceleasi drepturi ca si absolventilor scolilor militare de ofiteri activi cu durata de 3 ani."
8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9 - Institutiile militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor se infiinteaza prin lege."
9. Dupa articolul 11 se introduc articolele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11^1 - Durata invatamintului in institutiile militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor in timp de razboi este cea prevazuta in anexa nr. 5.*

Art. 11^2 - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul decret."
ART. 2 Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2539/1968 pentru aplicarea Decretului nr.1037/1968 privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor, Hotarirea Consiliului de Ministri nr.
466/1972 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2539/1968, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1500/1970 privind infiintarea Scolii militare de ofiteri activi de artilerie, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1616/1971 privind infiintarea Scolii militare de ofiteri activi de transmisiuni si Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 370/1975 privind infiintarea Scolii militare de ofiteri activi de geniu, constructii si cai ferate se abroga.

ART. 3
Decretul nr.1037/1968 privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania nr. 55 din 16 mai 1972, cu modificarile ulterioare si cele aduse prin prezentul decret, se va republica**, dindu-se o noua numerotare articolelor.
* Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.
----------------


Duminică, 24 octombrie 2021, 00:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.