DECRET nr.402 din 1 noiembrie 1982
privind obligațiile persoanelor care cer și li se aproba să se stabileasca definitiv în străinatate de a plati datoriile pe care le au fata de stat
Textul actului publicat în B.Of. nr. 95/1 noi. 1982

DECRET Nr. 402 din 1 noiembrie 1982 privind obligatiile persoanelor care cer si li se aproba sa se stabileasca definitiv in strainatate de a plati integral datoriile pe care le au fata de stat, organizatii socialiste si persoane fizice, precum si de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu scolarizarea lor

EMITENT: Consiliul de Stat

aparut in Buletinul Oficial nr. 95 din 1 noiembrie 1982
In cadrul politicii generale a partidului si statului de ridicare continua a nivelului de trai al intregului popor, fonduri importante sint alocate pentru a se asigura cetatenilor patriei gratuitatea invatamintului de toate gradele, asistenta medicala gratuita, un larg sistem de asigurari si asistenta sociala.
Pentru compensarea acestor cheltuieli, in conformitate cu principiile eticii si echitatii socialiste, este necesar ca persoanele care pleaca definitiv din tara sa despagubeasca societatea pentru eforturile materiale depuse in vederea scolarizarii si specializarii lor, cit si pentru celelalte prestatii si servicii de care beneficiaza pina la parasirea teritoriului tarii.
In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Persoanele care cer si li se aproba stabilirea definitiva in strainatate sint obligate sa plateasca integral datoriile pe care le au fata de stat, unitati socialiste si alte organizatii.
De asemenea, au obligatia sa achite in intregime pensiile de intretinere si orice alte datorii fata de persoanele fizice.

ART. 2
Persoanele carora li s-a aprobat stabilirea definitiva in strainatate sint obligate sa restituie, in valuta, statului roman, cheltuielile efectuate pentru scolarizare, specializare si perfectionare, inclusiv bursele, in cadrul invatamintului liceal, superior, postuniversitar si doctorat.
Sumele datorate se stabilesc prin aplicarea taxelor prevazute de lege pentru strainii care studiaza pe cont propriu in Republica Socialista Romania.
Dispozitiile prezentului articol nu se aplica persoanelor care la data aprobarii cererii de plecare definitiva din tara indeplinesc conditiile de virsta prevazute de lege in vederea acordarii pensiei pentru munca depusa si limita de virsta.

ART. 3
Plata datoriilor fata de stat, unitati socialiste, alte organizatii, a pensiilor de intretinere si celorlalte datorii fata de persoanele fizice, precum si restituirea cheltuielilor de scolarizare, specializare si perfectionare, se fac dupa aprobarea cererii de stabilire definitiva in strainatate si inainte de eliberarea pasaportului.

ART. 4
De la data aprobarii plecarii definitive in strainatate si pina la data iesirii efective din tara, persoanele prevazute la art. 1 vor suporta, in valuta, cheltuielile pentru asigurarea asistentei medicale, taxele si tarifele pentru prestatii turistice, precum si orice alte taxe si tarife datorate potrivit legii de catre strainii care nu au domiciliul in Republica Socialista Romania.

ART. 5
Constructiile si terenurile apartinid persoanelor care pleaca definitiv din tara trec, potrivit legii, in proprietatea statului.

ART. 6
Bunurile din patrimoniul cultural national apartinind persoanelor carora li s-a aprobat stabilirea definitiva in strainatate se predau in mod obligatoriu catre stat, la pretul stabilit de Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural National.

ART. 7
In cazul persoanelor care au plecat in mod fraudulos din tara sau care, fiind plecate in strainatate, nu s-au inapoiat la expirarea termenului stabilit pentru revenirea in tara, restituirea cheltuielilor de scolarizare, specializare si perfectionare se asigura prin urmarirea, in conditiile legii, a bunurilor si a altor drepturi ce le au in tara sau in strainatate, pina la acoperirea integrala a debitului.
ART. 8 Restituirea cheltuielilor, inclusiv a burselor, precum si plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 2 si 4, se fac in devize libere, prin transfer bancar sau direct, in valuta efectiva si cecuri.
--------------------


Joi, 16 septembrie 2021, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.