DECRET nr.112 din 29 martie 1984
pentru modificarea articolului 44 din Legea nr.59/1974 cu privire la fondul funciar
Textul actului publicat în B.Of. nr. 28/29 mar. 1984

DECRET NUMAR: 112 DIN 29/03/84 pentru modificarea articolului 44 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN BULETINUL OFICIAL NR. 28 DIN 29/03/84
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
ARTICOL UNIC Articolul 44 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr.
138/1974, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - Dobindirea de terenuri agricole se poate face numai prin mostenire legala, fiind interzisa instrainarea sau dobindirea prin acte juridice a acestor terenuri.
In mod exceptional, producatorii agricoli particulari din zonele necooperativizate pot transmite copiilor lor o parte din terenurile agricole pe care le au in proprietate, daca acestia locuiesc sau urmeaza sa-si stabileasca domiciliul in aceeasi comuna, isi asuma obligatia de a asigura cultivarea lor in bune conditii, de a obtine productiile prevazute in planurile de cultura si de crestere a animalelor si de a controla si preda la fondul de autoaprovizionare si la fondul de stat cantitatile de produse stabilite potrivit legii.
Transmiterea terenurilor in conditiile alin. 2 se aproba de comitetul executiv al consiliului popular judetean." -------------------


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.