DECRET-LEGE nr.1 din 26 decembrie 1989
privind abrogarea unor legi, decrete și alte acte normative
Textul actului publicat în M.Of. nr. 4/27 dec. 1989

In scopul eliminarii imediate din legislatia Romaniei a unora dintre legile si decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept si contrare intereselor poporului roman, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ARTICOL UNIC -  Sint si ramin abrogate urmatoarele legi, decrete si alte acte normative:

1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri si ordine ale Romaniei lui Ceausescu Nicolae si Ceausescu Elena.

2. Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.

3. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale.

4. Legea nr. 29/1977 privind normele de adresare in relatiile dintre cetatenii Republicii Socialiste Romania.

5. Legea nr. 22/1981 privind obligatia activistilor de partid, de stat si ai organizatiilor de masa si obstesti, a cadrelor din conducerea unitatilor socialiste, a specialistilor din agricultura, din alte domenii de activitate de a locui in localitatile in care isi desfasoara activitatea.

6. Legea nr. 3/1982 privind participarea cu parti sociale a oamenilor muncii din unitatile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economica. Restituirea partilor sociale retinute pina in prezent se va face esalonat, incepind cu 1 ianuarie 1990, in urmatorii 3 ani.

7. Hotarirea Marii Adunari Nationale nr. 5/1984 privind aprobarea Programului de alimentatie stiintifica a populatiei.

8. Decretul nr.770/1966 privind reglementarea intreruperii cursului sarcinii.

9. Decretul nr.68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localitati in orase declarate potrivit legii orase mari.

10. Decretul nr.56/1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si a comisiilor locale de sistematizare.

11. Decretul nr.98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si al masinilor de scris.

12. Urmatoarele articole din Codul penal:

- articolul 185-188 privind avortul;
- articolul 237 privind defaimarea unei organizatii de stat sau obstesti prin orice mijloace, in public.

13. Legea nr. 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economicofinanciara si autofinantarea unitatilor administrativ-teritoriale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU


Duminică, 19 septembrie 2021, 13:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.