DECRET-LEGE nr.51 din 5 februarie 1990
privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 20/6 feb. 1990

DECRET-LEGE NUMAR: 51 DIN 5 /2 /90 privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 20 DIN 6 /2 /90
Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
Timpul cit sotia salariata lipseste din tara, pentru a-si urma sotul trimis in misiune permanenta in strainatate, constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in raport de vechimea in munca.

ART. 2
De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele care au fost in aceasta situatie pina la intrarea in vigoare a prezentului decret-lege, inclusiv cele care au decizii de pensionare.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU --------------


Joi, 25 aprilie 2019, 06:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.