HOTĂRÂRE nr.55 din 19 ianuarie 1990
privind desfiintarea Academiei de Studii Social-Politice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 13/20 ian. 1990

HOTARIREA nr. 55 din 19 ianuarie 1990 privind desfiintarea Academiei de Studii Social-Politice

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1990
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se desfiinteaza Academia de Studii Social-Politice, situata in bulevardul Armata Poporului, municipiul Bucuresti.

ART. 2
Cladirile si intreaga baza materiala ale acestei institutii trec in patrimoniul Ministerului Invatamintului - Universitatea Bucuresti si Institutul politehnic Bucuresti.

ART. 3
La Universitatea Bucuresti se constituie si functioneaza:
- Facultatea de psihologie si sociologie - cu durata de 4 ani - care va forma psihologi si sociologi pentru domeniile industriei, agriculturii, culturii, medicinii de terapie si expertiza mentala, cadre pentru cercetarea problemelor organizarii si functionarii societatii, precum si a diverselor procese si fenomene sociale;
- Facultatea de jurnalistica - cu durata de 4 ani - pentru crearea cadrelor necesare formarii sociale prin mijloace de comunicare in masa, precum si a personalului ce va lucra in presa, televiziune, radio si care va prelua intreaga baza materiala a fostei facultati de ziaristica.
Actualii studenti vor sustine, in perioada 20-31 ianuarie 1990, un examen de verificare in fata unei comisii formate din reprezentanti ai presei, culturii si Ministerului Invatamintului.
Studentii care promoveaza aceasta verificare a cunostintelor vor sustine examenele din sesiunea de iarna in perioada 1-28 februarie 1990, potrivit anului de studiu in care se afla.
Studentii care nu vor dovedi un minimum de cunostinte necesare unui student in ziaristica urmeaza sa fie incadrati in productie;
- Facultatea de inalte studii politice, cu durata de 2 ani, avind profil postuniversitar, asigura pregatirea necesara activitatii - pentru expertiza specializata - in institutiile centrale ale statului, la nivelul partidelor politice, al Ministerului Afacerilor Externe si in invatamintul superior.

ART. 4
Actualele institute si cursuri din cadrul fostei Academii de Studii SocialPolitice pentru pregatirea cadrelor in probleme social-politice, economice si din administratia de stat, comert exterior, cooperare economica internationala si din domeniul relatiilor externe, sociologice, filozofie si altele se desfiinteaza dupa cum urmeaza:
- studentii anilor I-III se reintorc in productie, potrivit calificarii pe care o au;
- studentii anului IV pot opta pentru continuarea studiilor si absolvirea facultatii dupa programa modificata si restructurata, cu sustinerea unor examene de diferenta ce vor fi stabilite de Ministerul Invatamintului.
Dupa absolvire, atit studentii anului IV, cit si toti absolventii fostei Academii de Studii Social-Politice "Stefan Gheorghiu" pot fi atestati, la cerere , ca avind studii superioare.
Diplomele omologate nu intra in obligativitatea unei repartitii la absolvire din partea statului.

ART. 5
Se infiinteaza Institutul de teorie sociala si politologie, in subordinea provizorie a Ministerului Invatamintului, care va prelua biblioteca, mijloacele de multiplicat si o parte din cladirea fostei Academii de Studii SocialPolitice.
Profesorul Radu Florian se numeste in functia de director al acestui institut.

ART. 6
Ministerul Invatamintului impreuna cu Comisia pentru stiinta si invatamint din cadrul Consiliului Frontului Salvarii Nationale vor stabili, in termen de 30 de zile, repartizarea cladirilor ramase disponibile, cu prioritate pentru Facultatea de electronica si telecomunicatii din cadrul Institutului politehnic Bucuresti.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN --------------


Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, 18:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.