DECRET-LEGE nr.60 din 7 februarie 1990
privind pensionarea cu reducere de varsta a unor salariati
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/8 feb. 1990

DECRET - LEGE Nr. 60 din 7 februarie 1990 privind pensionarea cu reducere de virsta a unor salariati

EMITENT: Consiliul Frontului Salvarii Nationale

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 8 februarie 1990
Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
Salariatii care au vechimea integrala in munca pot cere pensionarea cu pina la 2 ani inainte de implinirea virstei prevazute de lege.

ART. 2
Salariatii care au vechimea integrala in munca pot cere pensionarea cu pina la 4 ani inainte de implinirea virstei prevazute de lege, in urmatoarele situatii:
- pentru motive de sanatate, constatate cu certificat medical, fara a fi incadrabili intr-un grad de invaliditate;
- in cazul in care conducerea unitatii, cu acordul colectivului de munca, apreciaza ca cererea este intemeiata, deoarece salariatul desfasoara o activitate cu randament scazut.

ART. 3
Salariatii care au o vechime in munca mai mare decit vechimea minima integrala prevazuta de lege pot cere pensionarea si inainte de implinirea virstei de 60 ani, barbatii, si 55 ani, femeile. In aceste cazuri, virsta de pensionare se reduce corespunzator cu numarul de ani care depaseste vechimea minima necesara, fara a putea fi mai mica de 55 ani pentru barbati si de 50 ani pentru femei.

ART. 4
Salariatii care au o vechime in munca de cel putin 10 ani in cadrul asigurarilor sociale de stat pot fi pensionati, la cerere, la implinirea virstei de 60 ani, barbatii, si 55 ani, femeile.

ART. 5
(1) Persoanelor pensionate in conditiile prezentului decret-lege li se suspenda plata pensiei pe timpul cit realizeaza venituri din prestarea unei activitati salariate, in calitate de membru al unei cooperative mestesugaresti ori dintr-o activitate pe cont propriu, cu exceptia activitatilor productive din agricultura.
(2) In cazurile prevazute la alin. 1, pensionarii au obligatia ca, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, sa comunice organului de pensii noua situatie, pentru suspendarea platii pensiei.
(3) Prevederile alin. 1 si 2 se aplica pina la implinirea virstei de 60 ani, barbatii, si de 55 ani, femeile.

ART. 6
Se autoriza Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de titularii de plan pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, sa modifice corespunzator indicatorii financiari prevazuti pe anul 1990.

ART. 7
Numarul de posturi al oficiilor teritoriale de pensii se suplimenteaza cu cite 4 posturi pentru fiecare oficiu.

ART. 8
Prezentul decret-lege intra in vigoare la data de 1 martie 1990 si se aplica, cu exceptia art. 7, pe o durata de 6 luni.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU ----------------


Marți, 19 octombrie 2021, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.