HOTĂRÂRE nr.321 din 26 martie 1990
privind autorizarea Centralei "PECO" Bucuresti de a vinde cu plata in valuta, prin unitatile sale, marfuri primite in consignatie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 46/31 mar. 1990

HOTARIREA nr. 321 din 26 martie 1990 privind autorizarea Centralei "PECO" Bucuresti de a vinde cu plata in valuta, prin unitatile sale, marfuri primite in consignatie

EMITENT: GUVERNUL

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 31 martie 1990
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Pe data prezentei hotariri se autorizeaza Centrala "PECO" Bucuresti, din subordinea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice, de a vinde cu plata in valuta, prin unitatile sale, marfuri si produse specifice activitatii pe care o desfasoara, primite in consignatie de la parteneri externi si interni.

ART. 2
Primirile de marfuri in consignatie de la partenerii externi, pentru vinzare prin unitatile "PECO", in valuta, vor fi autorizate de Ministerul Comertului Exterior.

ART. 3
Incheierea contractelor cu partenerii externi privind primirea de marfuri in consignatie pentru vinzarea in valuta, precum si stabilirea preturilor de vinzare cu amanuntul si nivelul comisionului in valuta, se vor face potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 4
Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor vor introduce modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotariri in indicatorii economici si financiari ai planului si bugetul de stat pe anul 1990.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN


Sâmbătă, 16 octombrie 2021, 06:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.