HOTĂRÂRE nr.1.109 din 17 octombrie 1990
cu privire la liberalizarea preturilor și masuri de protectie sociala
Textul actului publicat în M.Of. nr. 115/23 oct. 1990

HOTARIRE NUMAR: 1109 DIN 18/10/90 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 115 DIN 23/10/90
In scopul eliminarii abaterilor si distorsiunilor din sistemul de preturi actual, pentru trecerea la liberalizarea generala a preturilor - conditie hotaritoare pentru infaptuirea economiei de piata - si sporirea preocuparilor tuturor agentilor economici pentru folosirea cu maxima eficienta a resurselor materiale, financiare si umane, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Guvernul Romaniei hotaraste:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat formeaza preturi si tarife, pe baza actiunii conjugate a cererii si ofertei, in toate cazurile in care pe piata romaneasca exista cel putin trei agenti economici care produc, presteaza si comercializeaza acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, prin negociere cu beneficiarii.
Prevederile alineatului precedent se aplica si de unitatile economice care urmeaza a se constitui in regii autonome si societati comerciale, in termenul prevazut de Legea nr. 15/1990.

ART. 2
In situatiile in care nu exista conditii pentru o concurenta reala asigurata de cel putin trei agenti economici potrivit prevederilor art. 1, ca si in cazul produselor si serviciilor subventionate temporar de la bugetul de stat, stabilirea preturilor si tarifelor se face de guvern pe baza propunerilor facute de Ministerul Finantelor - Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor, rezultate in urma negocierilor cu agentii economici.
Guvernul stabileste preturi si tarife si la unele resurse de baza, pentru care trebuie dusa o politica de protejare si folosire rationala de catre toti agentii economici, precum si la unele produse si servicii de importanta strategica pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei.

ART. 3
Preturile si tarifele pentru produsele si serviciile realizate de catre ceilalti agenti economici decit cei prevazuti la art. 1 se stabilesc in mod liber, in functie de cerere si oferta, prin negocierea partilor.

ART. 4
Preturile si tarifele se vor negocia intre agentii economici in functie de actiunea conjugata a cererii si ofertei, pe baza concurentei libere si loiale, fiind interzisa practicarea preturilor de specula sau de monopol.

CAP. 2

Preturile cu ridicata

ART. 5
Preturile cu ridicata la materiile prime de baza, combustibil, energie si principalele resurse naturale, cu care acestea se livreaza catre toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate, in scop productiv, sint cele din anexa nr. 1 la prezenta hotarire.
Preturile si tarifele din anexa nr. 1 vor fi adaptate in functie de tendintele de durata ale evolutiei preturilor externe, de modificarile intervenite in structura cererii si ofertei, a cursului valutar, de rezultatul negocierilor cu agentii economici, la propunerea Ministerului Finantelor - Departamentului pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor.

ART. 6
Preturile cu ridicata ale marfurilor din import se formeaza astfel:
a) la materiile prime, combustibili si energie destinate productiei, preturile in lei se formeaza pe baza noilor preturi si tarife prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarire, la care se adauga comisionul cuvenit societatii de export-import;
b) la materiile prime si materialele de productie, altele decit cele din anexa nr. 1, precum si la piese de schimb, ansamble si subansamble, masini, utilaje, instalatii complexe si alte importuri, destinate productiei si investitiilor, preturile in lei se formeaza pe baza preturilor externe in valuta, exprimate in lei la cursul in vigoare, la care se adauga, dupa caz, taxele vamale, impozitul pe circulatia marfurilor si comisionul cuvenit societatii de export-import.

ART. 7
Preturile cu ridicata ale produselor agricole livrate la fondul de stat se determina pe baza preturilor de contractare si achizitie garantate de stat, a adaosurilor si altor avantaje acordate, precum si a comisionului organizatiilor achizitoare. Peste preturile de contractare si achizitie, producatorii agricoli vor primi adaosuri de pret pentru compensarea majorarii preturilor la combustibili si unele produse industriale destinate agriculturii, pe masura livrarii produselor agricole pentru fondul de stat, adaosuri care se cuprind in preturile produselor prelucrate.

ART. 8
Pentru produsele si serviciile livrate si executate de toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate, se datoreaza impozitul pe circulatia marfurilor, calculat pe baza cotelor si a notei metodologice din anexa nr. 2.
Ministerul Finantelor poate completa si adapta anexa nr. 2 precum si nivelul cotelor de impozit, in functie de modificarile intervenite in structura productiei si conjunctura pietei.

ART. 9
Incepind cu data de 1 noiembrie 1990, toti agentii economici ai caror salariati sint cuprinsi in sistemul asigurarilor de stat vor lua in calculul costurilor si vor plati o cota unica de 20% drept contributie pentru asigurarile sociale, cu exceptia cazurilor pentru care prin prevederile legale in vigoare s-a stabilit o cota mai mare.

ART. 10
Pentru materiile prime din industria extractiva prevazute in anexa nr. 3 se acorda in mod temporar subventii de la bugetul de stat regiilor autonome si societatilor comerciale producatoare.
Nivelul subventiilor se determina anual de Ministerul Finantelor si se aproba prin buget, pe baza unei verificari temeinice a costurilor de productie si a masurilor luate de producatori pentru reducerea continua a subventiilor acordate.

CAP. 3

Preturi cu amanuntul si masuri de protectie sociala

ART. 11
Preturile cu amanuntul la produsele care se executa si se comercializeaza de cel putin trei agenti economici se formeaza pe baza preturilor cu ridicata, negociate intre producatori si comercianti in functie de conditiile pietei, precum si a adaosului comercial declarat al unitatilor de desfacere.
Adaosul comercial se stabileste de agentul economic si se diferentiaza in functie de reteaua de desfacere - cu ridicata, mic gros, cu amanuntul, de alimentatie publica -, precum si de natura produselor si categoria de incadrare a unitatilor pe baza brevetelor de functionare.

ART. 12
Pentru produsele si serviciile la care nu exista cel putin trei agenti economici, la cele subventionate temporar de la buget, precum si la unele produse importante in consumul populatiei - la care se impune a fi preturi unice pe tara - preturile cu amanuntul si tarifele pentru populatie se stabilesc de guvern, pe baza propunerilor facute de Ministerul Finantelor - Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor, in urma negocierilor cu agentii economici.

ART. 13
In conformitate cu programul privind protectia sociala a populatiei se stabilesc urmatoarele masuri:
a) la energia electrica si termica, chiriile pentru locuinte, combustibilii pentru incalzit si prepararea hranei, abonamentele pentru transport calatori, prevazute in anexa nr. 4, preturile si tarifele pentru populatie, in vigoare la data prezentei hotariri, ramin nemodificate. La aceste produse si servicii, diferentele de pret se acopera temporar de la bugetul de stat;
b) la produsele alimentare de baza, unele produse industriale si servicii importante in consumul populatiei, prevazute in anexa nr. 5, influentele din noile preturi cu amanuntul si tarife - care ramin nemodificate un an - se compenseaza prin acordarea unei sume fixe lunare acordate pe o persoana, suportate de unitatile la care beneficiarii sint incadrati, sau, dupa caz, din buget. Aceasta compensare se acorda salariatilor din unitatile cu capital de stat si cele bugetare, beneficiarilor ajutorului de somaj, pensionarilor de asigurari sociale de stat si IOVR si pentru sotiile de militari in termen, beneficiare de ajutor social. Cuantumul compensatiei se stabileste in raport de influentele provenite din majorarea preturilor, nivelul si structura unui consum normal, calculat pe o persoana, pe baza bugetelor de familie;
c) bursele, alocatiile de hrana pentru consumuri colective si ajutoarele sociale platite de la bugetul de stat se vor majora in mod corespunzator modificarii preturilor, in care scop se vor face propuneri guvernului, in termen de 15 zile;
d) pentru produsele si serviciile prevazute in anexa nr. 6, ale caror preturi si tarife evolueaza in mod liber, se va calcula trimestrial indicele mediu previzibil, de crestere a preturilor si tarifelor, care va sta la baza indexarii salariilor si pensiilor.
Indicele previzibil al cresterii preturilor si tarifelor se va calcula de Ministerul Finantelor - Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor, impreuna cu Ministerul Comertului si Turismului si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Nivelul compensatiilor prevazute la lit. b) de mai sus si indicele cu care se indexeaza salariile si pensiile se aproba de guvern;
e) se recomanda unitatilor din sectorul privat si cooperatist, precum si caselor de pensii din alte sectoare decit cel de stat, sa compenseze in mod corespunzator prevederilor de la lit. b), c) si d) de mai sus efectele majorarilor de preturi si tarife din fondurile financiare proprii;
f) stabilirea de catre guvern de noi niveluri de dobinzi care sa asigure protejarea economiilor populatiei depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni.

ART. 14
Preturile cu amanuntul la bunurile de consum provenite din import se formeaza tinind seama de preturile externe in valuta franco frontiera romana, exprimate in lei la cursul in vigoare, taxele vamale, comisionul societatii de export-import, adaosul societatilor comerciale si impozitul pe circulatia marfurilor stabilit de Ministerul Finantelor in functie de natura produselor si raportul dintre cerere si oferta.

CAP. 4

Cursul valutar si decontarea operatiunilor de export-import

ART. 15
La 1 noiembrie 1990 cursul in lei al dolarului S.U.A. si al rublei transferabile se stabileste la 35 lei.
Cursul in lei al dolarului S.U.A. si al celorlalte valute convertibile se modifica saptaminal de Banca Nationala a Romaniei in functie de evolutia cursurilor valutare pe pietele internationale si metodologia stabilita in acest scop impreuna cu Ministerul Finantelor.

ART. 16
Sumele in valuta incasate sau platite din activitati de export-import, servicii internationale, turism, credite si dobinzi externe, servicii necomerciale si alte operatiuni valutare se deconteaza si se evidentiaza in lei la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei conform art. 15 de mai sus.

ART. 17
Contravaloarea in lei a marfurilor exportate se deconteaza agentilor economici pe baza preturilor externe in valuta franco frontiera romana si a cursului in lei al valutei.
Ministerul Finantelor poate acorda scutiri de la plata impozitului pe circulatia marfurilor la produse prelucrate, livrate la export. Acest sistem se va aplica pina la introducerea taxei pe valoarea adaugata, cind intregul mecanism de stimulare a exportului va fi revizuit.

ART. 18
Diferentele in lei rezultate la importuri intre pretul extern in valuta franco frontiera romana exprimat in lei la cursul in vigoare si preturile interne prevazute la produsele din anexa nr. 1 la prezenta hotarire se deconteaza de beneficiarii importurilor la si de la un fond de regularizare constituit in cadrul bugetului de stat.

ART. 19
De la 1 ianuarie 1991 se introduce treptat convertibilitatea leului in cadrul licitatiilor valutare organizate de Banca Nationala a Romaniei sau imputernicitii acesteia. In acest scop Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor elabora un program de introducere a convertibilitatii leului, corelat cu cresterea rezervelor valutare.
In cadrul licitatiilor valutare se fac urmatoarele operatiuni:
a) se cumpara valuta oferita de agentii economici indiferent de forma de proprietate, de alte persoane juridice romane si de cetatenii romani rezidenti in Romania;
b) se vinde valuta catre agentii economici, alte persoane juridice romane si cetateni romani rezidenti in Romania in vederea satisfacerii unor necesitati pentru efectuarea de importuri, calatorii in strainatate, participari la congrese, conferinte si alte manifestari stiintifice, culturale si de alta natura, plata biletelor de calatorie in trafic international, precum si pentru alte acivitati.
Cursul in lei al valutelor care formeaza obiectul tranzactiilor in cadrul licitatiilor valutare se stabileste pe baza raportului dintre cerere si oferta.
Banca Nationala a Romaniei poate interveni in cadrul licitatiilor valutare numai in scopul protejarii cursului monedei nationale.
Fondurile in valuta pentru interventii in cadrul licitatiilor valutare se formeaza pe seama sumelor in valuta cumparate de Banca Nationala a Romaniei la aceste licitatii, precum si din sumele in valuta prevazute cu aceasta destinatie prin balanta de plati.

CAP. 5

Urmarirea si controlul preturilor si tarifelor

ART. 20
Divergentele dintre agentii economici cu privire la nivelul preturilor si tarifelor supuse negocierii, precum si sesizarile din partea beneficiarilor ca la unele produse se practica de catre unii producatori preturi libere fara sa existe cel putin trei agenti economici pentru acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, ori solicita sau se practica preturi de specula sau de monopol, se arbitreaza in vederea solutionarii de Ministerul Finantelor Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor, impreuna cu partile interesate. La arbitrare se va tine seama si de preturile practicate la produse similare pe piata externa.

ART. 21
Agentii economici au obligatia sa aduca la cunostinta beneficiarilor preturile si tarifele, prin cataloage sau liste de preturi, marcarea sau inscriptionarea preturilor pe produs si prin afisarea vizibila a preturilor si tarifelor la locurile de vinzare sau prezentare.

ART. 22
Agentii economici au obligatia sa respecte preturile si tarifele inscrise in contractele incheiate cu beneficiarii, pentru cantitatile, volumul prestarii, calitatea executiei si celelalte conditii avute in vedere la negocierea preturilor si tarifelor.

ART. 23
Urmarirea evolutiei preturilor si tarifelor, calculul si publicarea indicilor de preturi si tarife vor fi realizate de Comisia Nationala pentru Statistica impreuna cu Ministerul Finantelor - Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor. In vederea realizarii acestor sarcini in cadrul Comisiei Nationale pentru Statistica se infiinteaza o Directie de statistica a preturilor si tarifelor cu un numar de 30 de posturi, peste numarul actual aprobat, si se majoreaza in medie cu 5 posturi directiile judetene de statistica si Directia municipala de statistica Bucuresti.

ART. 24
Unitatile de stat, cooperatiste, private si mixte, care efectueaza activitati productive, comerciale, de alimentatie publica si de servicii, sint obligate sa puna la dispozitia organelor statistice toate informatiile necesare pentru inregistrarea evolutiei preturilor si tarifelor.

ART. 25
Ministerul Finantelor va prezenta guvernului, o data cu propunerile privind bugetul de stat, prognoza evolutiei preturilor si tarifelor in exercitiul urmator, precum si masurile economico-financiare necesare pentru realizarea indicilor de preturi preconizati.

ART. 26
Ministerul Finantelor - Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor infaptuieste, prin organele de specialitate din aparatul central si teritorial, controlul general al procesului de formare si corecta aplicare a preturilor si tarifelor in economie, respectarea reglementarilor legale cu privire la loialitatea concurentei, combaterea practicarii preturilor de specula si de monopol, luind masuri de sanctionare a abaterilor costatate, potrivit legii.
Sumele incasate necuvenit prin practicarea de preturi nelegale, de specula, de monopol sau ca urmare a concurentei neloiale se varsa integral la bugetul de stat.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 27
Prevederile prezentei hotariri se aplica incepind cu data de 1 noiembrie 1990.
Contractele incheiate anterior acestei date, in derulare, se realizeaza in conditiile de pret rezultate din negocierea partilor.
In perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 1990 agentii economici vor negocia noile preturi, urmind ca regularizarea diferentelor de preturi sa se faca incepind cu data aplicarii acestei hotariri.

ART. 28
Regiile autonome si societatile comerciale vor trece la determinarea noilor preturi, in conformitate cu prevederile prezentei hotariri, asigurindu-se o confruntare si transmitere reciproca a datelor intre furnizori si beneficiari, pentru luarea in considerare a efectelor modificarii preturilor la materiile prime, materiale, subansamble etc. in preturile produselor finale.

ART. 29
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat vor inventaria si reevalua stocurile de materii prime, materiale, combustibili si alte produse existente la data de 31 octombrie 1990, potrivit normelor Ministerului Finantelor.

ART. 30
Reglementarile privind preturile de deviz sint cele prevazute in Hotarirea Guvernului nr. 449 din 27 aprilie 1990 referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii si reparatii.

ART. 31
Preturile la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare se stabilesc potrivit Hotaririi Guvernului nr. 826/25 iulie 1990.

ART. 32
Ministerul Finantelor, Ministerul Resurselor si Industriei, Ministerul Comertului si Turismului, celelalte ministere si organe centrale, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor urmari si actiona pentru aplicarea masurilor de liberalizare a preturilor prevazute in prezenta hotarire.

ART. 33
Prevederile contrare prezentei hotariri nu se aplica.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 LISTA preturilor cu ridicata la materii prime de baza, din tara si din import -lei/UM ------------------------------------------------------------------------------Pret cu ridicata ------------------------Nr. Produsul U/M crt. actual modificat -------------------------------------------------------------------------------
1. Titei 50% produse albe tona 2000,0 7000,0
2. Gaze naturale 1000 mc 1000,0 2800,0
3. Lignit Gcal 121,2 218,0
4. Carbune brun Gcal 122,1 219,5
5. Huila energetica spalata Gcal 131,9 249,0
6. Huila energetica sortata Gcal 125,6 237,0
7. Huile mixte si slam Gcal 125,6 238,0
8. Huila cu sist de Banat Gcal 125,6 237,0
9. Huila bruta de Valea Jiului-pret mediu tona 451,0 798,0
10. Huila spalata pentru cocs-pret mediu tona 1236,0 2450,0
11. Huila spalata pentru semicocs-pret mediu tona 786,1 1557,0
12. Antracit tona 1635,0 1650,0
13. Cupru in concentrate de cupru la continut de 16,5% Cu tona 42400,0 70000,0
14. Cupru in rest de concentrate -pret mediu tona 35900,0 59300,0
15. Plumb in concentrate de plumb cu continut de 43% Pb tona 12200,0 17150,0
16. Plumb in rest de concentrate-pret mediu tona 11440,0 16100,0
17. Zinc in concentrate de zinc la continut de 48% zinc tona 12590,0 29750,0
18. Zinc in rest concentrate- pret mediu tona 12185,0 28800,0
19. Sulf in concentrate neferoase tona 700,0 1400,0
20. Bauxita spalata, uscata, macinata, cu 55% Al2O3 si 4,5% SiO2 tona 630,0 1120,0
21. Minereu de fier bulgari in stare uscata la continutul de 55% Fe tona 466,2 924,0
22. Minereu de fier marunt si concentrate, in stare uscata, la continutul de 55% Fe tona 380,8 803,0
23. Concentrat de zirconiu, la continut de 61-63% ZrO2 tona 16000,0 35000,0
24. Concentrat de ilmenit, la continutul de 45% TiO2 tona 3300,0 9800,0
25. Argila refractara cu continut de 29% Al2O3tona 509,2 797,0
26. Sare gema-pret mediu tona 142,7 300,0
27. Sare in solutie tona 24,0 70,0
28. Cocs metalurgic pentru furnale-pret mediu tona 1745,0 5145,0
29. Cocs metalurgic pentru turnatoriepret mediu tona 2040,0 7525,0
30. Cupru electrolitic, 99,97% Cu tona 62480,0 120000,0
31. Plumb electrolitic, 99,98 Pb tona 23770,0 28000,0
32. Zinc metalurgic 98,5% Zn tona 23710,0 53000,0
33. Aluminiu bloc 99,5% Al tona 25000,0 70000,0
34. Gazolina tona 1582,0 7800,0
35. Benzina tip Premium I CO R 96-98 tona 19610,0 19610,0
36. Benzina tip Premium II CO R min 95 tona 19610,0 19610,0
37. Benzina tip Regular CO R min 87 tona 17220,0 17220,0
38. Benzina auto normala CO R min 75 tona 16110,0 16110,0
39. Motorina auto tona 13950,0 13950,0
40. Petrol lampant tona 3860,0 13250,0
41. White spirit tona 5000,0 13750,0
42. Uleiuri pentru motor tona 6900-36700 18150-102280
43. Uleiuri pentru transmisii tona 20600-28700 20600-90200
44. Pacura tona 1825,0 4000,0
45. Benzina nafta tona 3115,0 12290,0
46. Apatita, fosforita bruta tona 900,0 5495,0
47. Masa lemnoasa pe picior - volum brut fara coaja-pret mediu mc 78,2 215,0
48. Lemn brut rotund de rasinoase-pret mediu mc 461,0 1445,0
49. Lemn brut rotund de fag - pret mediu mc 545,0 1625,0
50. Lemn brut rotund de stejar-pret mediu mc 641,0 2085,0
51. Lemn brut rotund de diverse speciipret mediu mc 379,0 1240,0
52. Lemn pentru celuloza-pret mediu mc 403,0 1110,0
53. Lemn pentru PAL si PFL-pret mediu mc 315,0 1070,0
54. Distributia energiei termice Gcal 41,0 119,0 Indici ficsi - %
55. Piei brute bovina din tara % 100,0 150,0
56. Piei brute porcine din tara % 100,0 130,0 -------------------------------------------------------------------------------NOTA:
- La produsele din prezenta anexa preturile pe calitati si sortimente se stabilesc de catre Ministerul Finantelor - Departamentul pentru prognoza, urmarirea si liberalizarea preturilor, prin negociere intre producatori si beneficiari; preturile sint valabile atit pentru livrarile din productia interna cit si din import, cu exceptia pieilor de bovine si porcine din import, la care preturile se stabilesc conform art. 6 lit b) din prezenta hotarire.
- Se mentin conditiile de livrare actuale la data prezentei hotariri. La benzine, motorine, petrol lampant, white spirit si uleiuri pentru motor si transmisie, conditia de livrare este franco depozit sau statia PECO, iar la pacura si benzina nafta este tranzit franco statia de destinatie beneficiar.
PRETURI DE LIVRARE PENTRU ENERGIA ELECTRICA -------------------------------------------------------------------------------Preturi pentru energia electrica activa (D.E.E.) ---------------------------------------------- Preturi

A. Pentru marii consuma- B. Pentru marii C. Pentru pentru tori care au instalate consumatori restul energia echipamente de masurare industriali consu- electrica corespunzatoare si similari matori- reactiva Energia la care nu se lor, la livrata electrica Pentru Pentru pot aplica oricare consumaNr. pe niveluri putere*) energie preturile "A" consuma- torilor crt. de tensiune din lipsa tor pe cu factor echipamentelor durata de putere de masurare nefuncti- mediu onarii e- lunar chipamen- mai mic tului de de 0,92 masurare --------------------------------------------------------------Lei/KW anual Lei/Kwh Lei/Kwh ------------------------------------------Ore Restul Ore Restul Ore Restul Lei/Kwh Lei/KVAR de virf orelor de virf orelor de virf orelor -------------------------------------------------------------------------------
1. Joasa tensiune (0,1-1 kV inclusiv) 5664 2304 2,89 0,83 4,88 1,76 2,23 0,220
2. Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 3528 2640 2,23 0,80 3,33 1,22 1,52 0,150
3. Inalta tensiune (110 kV si mai mari) 1556 708 2,23 0,80 2,68 1,01 1,19 1,110 -------------------------------------------------------------------------------*) In cazul echipamentelor cu un singur indicator de maxim se aplica numai pretul pentru putere in orele de virf.
PRETURI DE LIVRARE PENTRU ENERGIA TERMICA -------------------------------------------------------------------------------Consumatori si revinzatori Consumatori si revin racordati la iesirea din centrala zatori racordati la electrica de termoficare sau din retelele de centrala termica (D.E.E.) transport -----------------------------------------------------------Nr. Energia Pret pentru Pret pentru Pret pentru Pret pentru crt. termica pe 1Gcal/h putere energie lei/ 1 Gcal/h putere energie niveluri de termica maxima Gcal energie termica ma- - lei/Gcal presiune anuala contrac- - lei/Gcal - xima anuala tata contractata - lei/an - - lei/an -------------------------------------------------------------------------------
1. Apa fierbinte - 371,0 - 415
2. Abur in functie de presiunea la iesirea din centrala, in ata:

2.1. Presiuni pina la 19 ata inclusiv 307274 462 442411 486
2.2. Presiuni peste 19 ata:

2.2.1. din prizele turbinelor 307274 532 442411 556
2.2.2. din cazane 307274 614 442411 638
3. Condensat nereturnat si apa demineralizata livrata: 39,8 lei/mc
4. Apa fierbinte nereturnata si apa dedurizata livrata: 20,2 lei/mc -------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 LISTA cotelor de impozit pe circulatia marfurilor pentru produse, lucrari executate si servicii prestate -------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea produsului sau grupei de produse, Cota de impozit pe crt. lucrarilor executate sau serviciilor prestate circulatia marfurilor % -------------------------------------------------------------------------------CAPITOLUL I Sectorul metalurgic
1. Feroaliaje; semifabricate metalurgice; laminate si produse trefilate din metale neferoase si feroase; cabluri de aluminiu 3
2. Electrozi si nipluri de grafit; caramizi refractare; siliciu;
electrozi sudura 4
3. Cabluri din otel; lanturi; cuie; laminate zincate;
cord metalic; impletituri din sirma si bunuri de uz casnic si gospodaresc fabricate de industria metalurgica 5 CAPITOLUL II Sectorul constructiilor de masini
1. Utilaje si echipamente energetice, miniere, de exploatare geologica si foraj si pentru agricultura si silvicultura;
nave maritime si fluviale 1
2. Rulmenti si organe de asamblare 2
3. Motoare cu ardere interna; pompe; ventilatoare; macarale;
poduri rulante; echipament de ridicat; reductoare si armaturi industriale; utilaje pentru industria alimentara, industria chimica, exploatarea si prelucrarea lemnului, pentru industria materialelor de constructii si industria metalurgica; utilaje pentru constructii si lucrari terasiere 3
4. Locomotive; vagoane pentru transport marfuri si calatori 4
5. Masini pentru prelucrat metale; constructii metalice; compresoare 5
6. Tractoare; autocamioane; autobasculante si alte autovehicule pentru transport marfa; remorci si semiremorci 6
7. Autobuze; autoutilitare; troleibuze; piese de schimb pentru utilaje si echipamente din ramura constructiilor de masini 8
8. Bunuri de uz casnic si gospodaresc, fabricate de industria constructiilor de masini 10
9. Autoturisme de oras si de teren 17 CAPITOLUL III Sectorul electrotehnic, electronic si mecanica fina
1. Motoare electrice; transformatoare si autotransformatoare;
elemente de baterii de orice tip si acumulatoare; componente electronice si subansamble si piese de schimb pentru industria electrotehnica si electronica 2
2. Mijloace de automatizare; echipamente electrotehnice si de electronica industriala; mijloace si accesorii ale tehnicii de calcul; aparataj electric 5
3. Radioreceptoare; radiocasetofoane; pikupuri; televizoare si alte echipamente pentru inregistrari si redari audiovizuale 8
4. Produse de mecanica fina, optica si hidraulica, inclusiv piese de schimb pentru acestea; diverse bunuri de uz casnic si gospodaresc fabricate de industria electrotehnica, electronica si de mecanica fina 10 CAPITOLUL IV Sectorul petrochimic si chimic
1. Benzi de transport si curele late de transmisie din cauciuc 1
2. Pacura; combustibili petrolieri lichizi pentru incalzire;
produse tehnice din cauciuc; produse organice si anorganice de baza; fire si fibre chimice; coloranti si pigmenti 3
3. Anvelope; lacuri si vopsele; detergenti; sapun 5
4. Benzina si motorina auto; unsori si uleiuri minerale;
vaselina; produse prelucrate din mase plastice 7
5. Cosmetice si diverse bunuri de consum din industria chimica 10 CAPITOLUL V Sectorul extractiv
1. Titei din productia interna 65
2. Gaze naturale din productia interna 90
3. Sare 5 CAPITOLUL VI Sectorul textile si pielarie
1. Fire naturale de orice tip; fire in amestec; tesaturi;
textile netesute; spume din poliuretani; semifabricate din piele naturala, sintetica si artificiala; cauciuc si mase plastice; vata medicinala; diverse produse si accesorii specifice sectorului textile-pielarie; ata 3
2. Confectii textile din piele si inlocuilori, din blana de orice fel; manusi; incaltaminte de orice fel; tricotaje;
ciorapi; articole de marochinarie; pasmanterie; corturi;
covoare mecanice 20 NOTA:
a) aceleasi produse pentru copii, inclusiv ghiozdane 5 b) incaltaminte, proteze si alte produse ortopedice neimpozabil CAPITOLUL VII Sectorul materialelor de constructii
1. Ciment; var; ipsos; produse din azbociment; produse din beton si beton armat; produse pe baza de bitum; vata minerala si produse din vata minerala; caramizi si alte produse refractare 2
2. Obiecte sanitare din portelan sau metal; produse din faianta; gresie si marmura; caramizi din argila arsa;
tigle; coame; olane; placi teracota; corpuri de incalzire din fonta si tabla; alice sablaj; armaturi si tuburi;
piese de schimb pentru industria materialelor de constructii si exploatarea si prelucrarea lemnului 5 CAPITOLUL VIII Produse din lemn, hirtie, carton si sticlarie
1. Lemn rotund pentru mina si celuloza 1
2. Lemn rotund pentru constructii; lemn pentru PAL si PFL;
busteni; lemn de foc; traverse pentru calea ferata; mangal de bocsa; produse stratificate din lemn; furnire; geam tras si laminate; rechizite scolare, inclusiv creioane; platforme auto si pentru vagoane de cale ferata; hirtii, cartoane si mucavale pentru ambalaje 3
3. Cherestea; parchet; ambalaje; case prefabricate; placi innobilate; usi; ferestre; casete pentru radio si televizoare; hirtie pentru ziare si tiparituri; hirtie si cartoane pentru alte destinatii; ambalaje din sticla 5
4. Mobilier; instrumente muzicale; articole pentru sport;
chibrituri; butoaie; putini; ciubere; rame si pervazuri pentru tablouri; articole din sticla, ceramica si portelan de menaj, pentru ornamentatii si uz casnic; articole pentru corpuri de iluminat electric si diverse bunuri de uz casnic si gospodaresc din lemn, hirtie, carton, sticla si portelan 7 CAPITOLUL IX Sectorul constructiilor industriale
1. Ascensoare de persoane sau marfuri; aparataj pentru instalatii de conditionare si ventilatia aerului;
vase si rezervoare; gazometre; buncare si silozuri metalice de uz general 3
2. Boilere si hidrofoare 5 CAPITOLUL X Produse din sectorul alimentar
1. Alcool rafinat, dublu rafinat si tehnic 30
2. Tuica si rachiuri naturale 35
3. Bauturi din spirt 40
4. Vinuri si sampanie 45
5. Bere 60
6. Cafea si cafea solubila 50 - inlocuitori de cafea continind cafea 20
7. Tigarete si produse din tutun 50
8. Produse de panificatie, exclusiv piine 5
9. Faina din cereale si malai 10
10. Carne, preparate si conserve din carne 5
11. Lapte si produse din lapte 5
12. Zahar 5
13. Produse zaharoase 15
14. Bauturi racoritoare si sucuri naturale 15
15. Grasimi vegetale si animale 5
16. Peste si conserve din peste 5
17. Biscuiti si paste fainoase 5
18. Citrice, banane, curmale, alune, arahide, susan 10 CAPITOLUL XI Alte produse
1. Lame de ras 5
2. Pietre pretioase si semipretioase; bijuterii de orice fel 10 CAPITOLUL XII Lucrari executate si servicii prestate
1. Activitatea de constructii-montaj; lucrari de prestatii in constructii si instalatii; activitatea de cercetare in unitati specializate; transportul de marfa si calatori;
lucrari de reparatii si intretinere la mijloace de transport naval, aerian, feroviar si de transport auto de marfuri si de calatori, cu exceptia autoturismelor;
reparatii si intretinere utilaje pentru constructii;
inchirieri utilaje 2
2. Activitatea de proiectare in unitati specializate;
prelucrarea automata a datelor si servicii de informatica 3
3. Activitatea de alimentatie publica 4
4. Lucrari de reparatii si intretinere la autoturisme;
servicii de agrement; prestatii turistice (cazare, transport auto, alte prestatii); servicii de reparatii la imbracaminte si incaltaminte; spalatorii si curatatorii chimice; multiplicare; copiere; dactilografiere; reparatii articole de uz casnic si mobilier;
servicii personale (frizerie, coafura, manichiura si altele asemenea) 5
5. Executarea, pe baza de comanda, de confectii de imbracaminte, incaltaminte, mobilier, confectii metalice; executari si transformari de bijuterii si alte produse decontate pe baza de tarif; activitatea de posta si telecomunicatii 10 -------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Pentru produsele din import desfacute pe valuta, cotele de impozit pe circulatia marfurilor se reduc cu 50%.
NOTA METODOLOGICA privind modul de asezare, calcul si varsare a impozitului pe circulatia marfurilor
1. Persoanele juridice si fizice autorizate care au calitatea de agenti economici, denumite in continuare unitati platitoare de impozit, au obligatia sa plateasca la bugetul statului impozit pe circulatia marfurilor.

2. Sint supuse impozitului pe circulatia marfurilor prevazut de prezentele norme metodologice:
a) vinzarile produselor de orice fel obtinute in tara;
b) produsele din import;
c) realizarile unitatilor de alimentatie publica;
d) serviciile prestate si lucrarile executate, pentru terti, la intern.

3. Sint exonerate de la plata impozitului pe circulatia marfurilor:
a) produse ale industriei extractive, cu exceptia titeiului, gazelor naturale si sarii;
b) energia electrica si termica;
c) produsele agricole;
d) produsele livrate la rezerva de stat si rezerva de mobilizare pe perioada cit au acest regim;
e) produsele de tehnica militara;
f) produsele aprovizionate de catre unitatile comerciale la preturi cu impozit pe circulatia marfurilor si revindute ca atare;
g) produsele si serviciile utilizate in consum propriu.

4. Pentru produsele livrate sau comercializate din productia interna, lucrari executate si servicii prestate la intern, impozitul pe circulatia marfurilor se calculeaza prin aplicarea cotelor din prezenta anexa asupra pretului cu care se livreaza sau se comercializeaza produsele si, respectiv, asupra pretului de deviz sau tarifului, dupa caz.

5. Impozitul pe circulatia marfurilor pentru produsele din import, utilizate de agentii economici pentru nevoile proprii, se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute in prezenta anexa asupra valorii in vama, la trecerea in productie sau la investitii, a produselor respective, iar pentru produsele din import revindute la intern, asupra pretului de vinzare. Pentru produsele vindute in valuta, impozitul pe circulatia marfurilor se plateste in valuta. Pentru produsele din import desfacute pe valuta, cotele de impozit pe circulatia marfurilor se reduc cu 50%.

6. Impozitul pe circulatia marfurilor se datoreaza din ziua incasarii contravalorii produsului, lucrarii executate sau serviciului prestat si se varsa la bugetul statului semidecadal in termen de 3 zile de la expirarea semidecadei, cu exceptia impozitului pe circulatia marfurilor datorat de persoanele fizice, care se varsa lunar, in termen de 3 zile de la expirarea lunii.
Ministerul Finantelor, in cazuri bine justificate, poate stabili si alte termene de plata in functie de volumul impozitului pe circulatia marfurilor, distanta la care se afla unitatea platitoare de impozit fata de unitatea la care se efectueaza varsamintul sau de alte situatii specifice fiecarui platitor.
Zilele legale nelucratoare nu se iau in considerare la stabilirea termenelor de plata.

7. Pentru produsele, lucrarile executate si serviciile prestate care nu sint prevazute in prezenta anexa, cotele de impozit pe circulatia marfurilor se stabilesc de Ministerul Finantelor.

8. Unitatile de nevazatori sint scutite de la plata impozitului pe circulatia marfurilor, iar cele de invalizi beneficiaza de o reducere a cotelor de impozit cu 50%.

9. Obligatia calcularii si varsarii la buget a impozitului pe circulatia marfurilor revine unitatilor platitoare de impozit.
Neplata impozitului in termenele stabilite atrage majorarea sumei de plata cu 0,05% pentru fiecare zi intirziere.
Calculul majorarilor se face din ziua urmatoare expirarii termenului de plata si pina la inclusiv ziua platii impozitului datorat. In cazuri bine justificate, Ministerul Finantelor poate aproba reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.

10. Pentru corecta determinare a impozitului pe circulatia marfurilor, unitatile platitoare au obligatia sa tina distinct evidenta acestuia.

11. Controlul asupra respectarii prevederilor din prezenta anexa se face de Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale.

12. Diferentele in minus constatate la verificarea impozitului se platesc in termen de 2 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intirziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile urmatoare, la cererea unitatilor platitoare de impozit.

13. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sint considerate infractiuni:
a) tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentelor privind calculul si determinarea impozitului pe circulatia marfurilor datorat bugetului statului;
b) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele privind evidenta impozitului pe circulatia marfurilor.
Contraventiile de la lit. a) si b) de mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de persoanele din cadrul Ministerului Finantelor sau organelor sale teritoriale imputernicite in acest scop de conducerea acestuia.

14. In masura in care nu se dispune altfel, contraventiilor prevazute la pct. 13 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

15. Contestatiile privind stabilirea si incasarea impozitului pe circulatia marfurilor si a majorarilor de intirziere se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii unitatii platitoare de impozit si se rezolva de catre directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare. Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Finantelor, care cel mult in 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea la bugetul statului a sumelor datorate potrivit prezentei hotariri.

16. Contestatiile cu privire la stabilirea impozitului pe circulatia mafurilor si a majorarilor de intirziere sint supuse unei taxe de timbru de 2% calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 50 lei.
Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior a fost taxata.
In vederea calcularii taxei de timbru, unitatile platitoare de impozit sint obligate sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.

17. Ministerul Finantelor va emite instructiuni cu privire la modul de calcul si evidenta a impozitului pe circulatia marfurilor, care vor fi publicate in Monitorul Oficial.

18. Pe data punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei hotariri se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1276/1962 privind impozitul pe circulatia marfurilor, Hotarirea guvernului nr. 784/1990 privind impozitul pe circulatia marfurilor la produsele desfacute de societatile comerciale si de persoanele fizice sau juridice autorizate, altele decit unitatile de stat, precum si orice alte prevederi contrare.
ANEXA 3 LISTA materiilor prime din industria extractiva la care se acorda temporar subventii de la bugetul de stat
1. Lignit din cariera
2. Lignit din subteran
3. Carbune brun
4. Huila energetica spalata
5. Huila energetica sortata
6. Huile mixte si slam
7. Huila cu sist de Banat
8. Huila bruta de Valea Jiului
9. Huila spalata pentru cocs
10. Huila spalata pentru semicocs
11. Antracit
12. Cupru in concentrate de cupru
13. Cupru in rest concentrate
14. Plumb in concentrate de plumb
15. Plumb in rest concentrate
16. Zinc in concentrate de zinc
17. Zinc in rest concentrate
18. Minereu de fier bulgari in stare uscata
19. Minereu de fier marunt si concentrate, in stare uscata
20. Concentrat de zirconiu
21. Concentrat de ilmenit ANEXA 4 LISTA produselor si serviciilor destinate populatiei la care preturile cu amanuntul si tarifele nu se modifica si la care se acorda subventii de la buget
1. Energie electrica
2. Energie termica
3. Lemn de foc
4. Carbune si brichete din carbune
5. Petrol lampant
6. Combustibil lichid de calorifer
7. Gaze naturale
8. Gaze lichefiate
9. Chirie pentru locuinte
10. Transport fluvial in Delta pentru localnici
11. Abonamentele pentru transportul de calatori urban si interurban ANEXA 5 LISTA produselor si serviciilor de baza in consumul populatiei la care majorarea preturilor si tarifelor va fi compensata prin adaosuri la salarii si pensii
1. Piine si produse de panificatie (exclusiv produsele de patiserie)
2. Faina si gris
3. Malai
4. Paste fainoase
5. Orez
6. Carne taiata si subproduse comestibile de bovine, porcine, ovine si pasare
7. Preparate din carne, cu exceptia specialitatilor (salam tip Sibiu, muschi Montana, muschi picant Azuga) si a altor specialitati similare
8. Conserve din carne si mixte (carne cu legume)
9. Peste si conserve din peste
10. Grasimi animale si vegetale
11. Lapte si produse din lapte, cu exceptia specialitatilor de brinzeturi fermentate (tip Camembert, Rocquefort etc.)
12. Oua
13. Zahar
14. Conserve de legume si fructe
15. Fasole boabe
16. Cartofi de toamna
17. Medicamente de uz uman si vata medicinala
18. Servicii medicale
19. Sapun de rufe si de toaleta, cu exceptia produselor din import
20. Detergenti
21. Articole pentru nou-nascuti
22. Confectii pentru copii
23. Tricotaje pentru copii
24. Incaltaminte pentru copii
25. Unele tesaturi pentru copii (finet, diftina)
26. Paturi si pleduri pentru copii
27. Uniforme scolare
28. Carti scolare
29. Caiete, maculatoare, rechizite scolare (inclusiv ghiozdane si serviete) NOTA:
La produsele si serviciile cuprinse in prezenta anexa, preturile cu amanuntul in vigoare si tarifele pentru populatie ramin nemodificate pina la data de 31 decembrie 1990, adaosurile la salarii si pensii urmind a se acorda incepind cu luna ianuarie 1991, o data cu aprobarea noilor preturi cu amanuntul si tarife.
Pentru lunile noiembrie si decembrie 1990, diferentele dintre preturile cu ridicata stabilite potrivit prevederilor prezentei hotariri si preturile cu amanuntul in vigoare la 31 octombrie 1990, mai putin rabatul comercial, se acopera unitatilor producatoare de la bugetul de stat.
ANEXA 6 LISTA produselor si serviciilor destinate populatiei la care modificarile de preturi si tarife se vor lua in calcul la indexarea salariilor si pensiilor

I. Produse alimentare
1. Cartofi timpurii si de vara
2. Legume proaspete
3. Fructe proaspete
4. Struguri de masa
5. Produse zaharoase, cu exceptia specialitatilor de ciocolata
6. Sucuri si siropuri din productia interna
7. Bauturi racoritoare si ape minerale din productia interna II. Produse nealimentare
8. Confectii textile, exclusiv cele executate pe comanda si masura individuala
9. Tricotaje, exclusiv cele executate pe comanda si masura individuala
10. Ciorapi si sosete
11. Incaltaminte, exclusiv cea executata pe comanda si masura individuala
12. Soda de rufe III. Servicii
13. Transport de calatori pe calea ferata, auto si fluvial
14. Servicii de posta si telecomunicatii
15. Abonamente radio-TV
16. Servicii de intretinere, curatare si reparare a imbracamintei, incaltamintei si lenjeriei
17. Contributia parintilor la crese si gradinite
18. Unele servicii de igiena (tuns, barbierit etc.)
19. Cazare in unitati hoteliere, cu exceptia celor de lux
20. Cinematografe, teatre si muzee NOTA:
Produsele si serviciile la care se acorda subventii de la bugetul de stat (anexa nr. 4 la prezenta hotarire), precum si cele la care majorarile de preturi si tarife de la 1 ianuarie 1991 se compenseaza prin adaosuri la salarii si pensii (anexa nr. 5 la prezenta hotarire) se cuprind in calculul indicelui pentru indexarea salariilor si pensiilor numai in situatiile in care intervin modificari de preturi si tarife ulterior datei de 1 ianuarie 1991.
----------------


Joi, 21 octombrie 2021, 23:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.