HOTĂRÂRE nr.1.156 din 30 octombrie 1990
privind deschiderea invatamantului superior cu durata de 3 ani (subingineri, conductori arhitecti și profesori II)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 109/27 mai. 1992

HOTARIRE NUMAR: 1156 DIN 30/10/90 privind deschiderea invatamintului superior cu durata de 3 ani (subingineri, conductori arhitecti si profesori II)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 109 DIN 27/5 /92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Incepind cu anul 1990/1991 absolventii invatamintului superior cu durata de 3 ani (zi) si 4 ani (seral sau fara frecventa) subingineri, conductori arhitecti si profesori II isi pot continua studiile la invatamintul superior seral sau fara frecventa sau la invatamintul de zi, acolo unde nu este organizat invatamint seral sau fara frecventa pentru obtinerea diplomelor de inginer, arhitect sau licentiat.

ART. 2
Continuarea studiilor la invatamintul superior se face prin inscrierea candidatilor in anul III universitar (zi) sau IV (seral sau fara frecventa) urmind ca stabilirea examenelor de diferenta, respectiv echivalarile sa se faca pe baza compararii planurilor de invatamint ale celor doua trepte de catre institutiile de invatamint superior (facultati), impreuna cu cei in cauza.

ART. 3
Inscrierea candidatilor pentru continuarea studiilor se face de catre institutiile de invatamint superior pe baza diplomei de invatamint superior de 3 (4) ani.
Cei inscrisi pentru continuarea studiilor sint inmatriculati studenti urmind ca institutiile de invatamint superior (facultatile) sa stabileasca programe pentru ca sustinerea examenelor de diferenta sa se faca in conformitate cu reglementarile in vigoare.

ART. 4
Institutiile de invatamint superior vor lua masuri ca personalul didactic implicat in activitatea de continuare a studiilor a absolventilor invatamintului superior de 3 (4) ani sa efectueze cu acestia lectii de sinteza, sa acorde consultatii, sa asigure efectuarea lucrarilor de laborator, si alt sprijin pentru sustinerea examenelor de diferenta.
Normarea activitatii didactice desfasurate in acest scop se face similar ca pentru invatamintul superior seral sau fara frecventa.

ART. 5
Incepind cu anul 1990 absolventii invatamintului superior tehnic si pedagogic de 3 (4) ani vor putea fi inscrisi la cursurile postuniversitare de perfectionare.

ART. 6
Institutiile de invatamint superior vor lua masuri ca in contextul autonomiei universitare sa stabileasca reglementari proprii de organizare si desfasurare a activitatii de continuare a studiilor de catre absolventii invatamintului superior cu durata de 3 (4) ani.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ----------------


Miercuri, 21 aprilie 2021, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.