HOTĂRÂRE nr.1.318 din 19 decembrie 1990
privind trecerea unor imobile in folosinta Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 149/27 dec. 1990

HOTARIRE Nr. 1318 din 19 decembrie 1990 privind trecerea unor imobile in folosinta Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 27 decembrie 1990 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Imobilele situate in localitatea Durau, comuna Ceahlau, judetul Neamt, prevazute in anexa la prezenta hotarire, cu dotarile aferente, trec, pe durata nedeterminata, din patrimoniul fostului Oficiu judetean de turism Neamt - fara a mai fi incluse in patrimoniul Societatii comerciale "Durau" - S.A. - in folosinta gratuita a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, incepind cu data de 1 ianuarie 1991.
Trecerea imobilelor prevazute la alin. 1 in folosinta Mitropoliei Moldovei si Bucovinei se efectueaza pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Comertului si Turismului si Secretariatul de Stat al Cultelor.

ART. 2
Mitropolia Moldovei si Bucovinei va lua masuri pentru transformarea si exploatarea imobilelor prevazute la art. 1 ca asezaminte de ocrotire a persoanelor in virsta sau fara posibilitati de intretinere sau pentru organizarea de manifestari culturale, de interes obstesc, menite a contribui la intarirea moralei publice si introducerea unui climat de reconciliere nationala si confesionala.
Sala polivalenta se va utiliza ca centru de spiritualitate ecumenica, national si international.
Cheltuielile de transformare si exploatare a imobilelor, in conditiile prevazute la alin. 1 si 2, inclusiv cheltuielile de realizare integrala a Salii polivalente, se asigura din fondurile proprii ale Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.

ART. 3
Mitropolia Moldovei si Bucovinei are dreptul sa foloseasca imobilele si in alte scopuri, inclusiv gospodaresti, sau pentru organizarea de catre organele locale si centrale ale administratiei de stat, de manifestari cu caracter cultural sau stiintific, numai daca imobilele nu pot fi folosite pentru scopul stabilit potrivit art. 2.

ART. 4
Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului si Turismului, Secretariatul de Stat al Cultelor vor introduce modificarile de indicatori determinate de aplicarea prezentei hotariri, luind totodata masuri pentru acoperirea de la buget a contravalorii cotelor de amortizare si a creditelor nerambursate aferente imobilelor care fac obiectul prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1
1. Vila Floare de Colt
2. Vila Crinul
3. Vila Toporasul
4. Vila Ghiocelul
5. Vila Bujorul
6. Vila Viorica
7. Sala polivalenta - constructie neterminata.
-----------------------------


Joi, 19 mai 2022, 02:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.