LEGE nr.2 din 16 ianuarie 1992
privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
Textul actului publicat în M.Of. nr. 4/20 ian. 1992

LEGE NUMAR: 2 DIN 16/01/92 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Romane

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 4 DIN 20/01/92

ART. 1
Membrii Academiei Roamne primesc, lunar o indemnizatie stabilita in raport cu salariul de baza indexat, prevazut pentru functia de cercetator principal gradul I, gradatia I, din institutiile publice, dupa cum urmeaza:
a) membri titulari 80%;
b) membri corespondenti 60%.

ART. 2
Indemnizatiile prevazute la art.1 nu se acorda in perioada in care membrii Academiei Romane indeplinesc functii de stat si sint salarizati cu salarii acesteia. In cazul in care indeplinesc o functie de conducere in institutii publice pentru care legea prevede acordarea unei indemnizatii, vor opta pentru una din cele doua indemnizatii.

ART. 3
Indemnizatiile stabilite potrivit art. 1 se impoziteaza in conditiile legii.

ART. 4
Sumele necesare pentru acordarea indemnizatiilor se inscriu distinct, cu aceasta destinatie, in bugetul propriu, de catre Academia Romana.

ART. 5
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr.5 din 5 ianuarie 1990 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Romane, precum si orice alte dispozitii contrare.


Duminică, 25 septembrie 2022, 02:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.