ORDONANȚĂ nr.6 din 4 august 1992
privind asigurarea fondurilor necesare in anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 198/13 aug. 1992

ORDONANTA NUMAR: 6 DIN 4 /8 /92 privind asigurarea fondurilor necesare in anul 1992 pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN Monitorul Oficial nr. 198 DIN 13/8 /92
In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 77/1992 , Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Se suplimenteaza bugetul pe anul 1992 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, la cap. 76.1 "Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator," cu suma de 2.500 milioane lei, din care 1.700 milioane lei cheltuieli materiale si 800 milioane lei cheltuieli de personal, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, in legatura cu stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si de atribuire a titlurilor de proprietate.

ART. 2
In vederea acoperirii cheltuielilor prevazute la art. 1, taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, prevazuta de Legea nr. 71/1991, se majoreaza de la 200 lei/ha la 400 lei/ha sau pe fractiune de hectar.

ART. 3
Veniturile bugetului de stat pe anul 1992 se majoreaza cu suma de 2.500 milioane lei din incasarea taxelor prevazute la art. 2.

ART. 4
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministrul Economiei si Finantelor vor elabora instructiuni privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit art. 1.

ART. 5
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va prezenta Guvernului justificarea utilizarii fondurilor alocate de la bugetul de stat in anul 1991, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Pentru fondurile alocate potrivit art. 1, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va prezenta semestrial Guvernului justificarea utilizarii acestora.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
----------------Ministrul agriculturii si alimentatiei, Petru Marculescu Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, Florian Bercea -------------------


Marți, 17 mai 2022, 03:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.